Politisk uenighet om E18 Oslo - Asker

Politisk uenighet om E18 Oslo - Asker

Flere partier vakler i synet på E18-prosjektet. Arbeiderpartiet nekter å ta stilling til om de er for eller mot før en eventuell reforhandling til våren. Dette skriver Aftenposten på sine nettsider.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Aftenposten har snakket med flere stortingspolitikere, lokalpolitikere i Oslo og Akershus og dessuten flere sentrale medarbeidere i Veivesenet og fagekspertise for øvrig. Svaret på spørsmålet er nei. Politikerne som forsøker å fremstå både som miljøvennlige og fortsatte støttespillere for Oslopakke 3 synes å være enige om én ting: E18- prosjektet må slankes.

Aps partileder Jonas Gahr Støre har åpnet for å reforhandle avtalen for E18. Partiets ferske samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, sier at de er for Oslopakke 3, men:

[factbox id="1"]

- Vi kommer ikke til å ta stilling til hvordan E18 skal utbedres og hvilke kostnadsrammer vi kan gå med på før saken er reforhandlet, sier han til Aftenposten.

Det betyr at velgerne som i september skal stemme inn politikerne som skal avgjøre slaget om E18, ikke vil vite hvor de har landets største parti, utover at de legger vekt på at de mener at Oslopakke 3 er «grunnleggede positiv for regionen», og at «den sikrer en bedre finansiering av kollektivtrafikken», skriver Aftenposten.

Oslo bystyre, der spesielt det største byrådspartiet Høyre har kjempet hardt for prosjektet, har bedt Veivesenet se om det er mulig å finne en billigere løsning enn den planlagte. Den som foreløpig er beregnet til 40 mrd. kroner, for strekningen Asker- Lysaker.

Politikerne som intervjues tyr gjerne til den høye prisen for å begrunne hvorfor de nøler. Fra eksperthold slås det likevel fast at det blir hensynet til «klimamorgendagen» som vil avgjøre gigantprosjektets skjebne.

Les hele saken på Aftenposten.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen