Planlegger stor oljevernøvelse på Svalbard

Planlegger stor oljevernøvelse på Svalbard

Kystverket vil i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard gjennomføre en oljevernøvelse på Svalbard, og gjennomførte nylig en planleggingskonferanse der mål for øvelsen ble satt.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I tidsrommet 27. – 29. september 2016 skal Kystverket arrangere og gjennomføre ”Øvelse Svalbard 2016”. Øvelsen vil fokusere på risiko for akutt oljeforurensning i området rundt Isfjorden på Svalbard, og scenario vil være et oljeutslipp fra et grunnstøtt fartøy.

[factbox id="1"]

Viktig øvelse

‒  Til nå har vi vært spart for en alvorlig hendelse som innebærer opprydning etter akutt forurensing i Arktisk. Dersom en slik skulle inntreffe i havområdene utenfor Svalbard, er problemstillingene annerledes enn om det skjer lenger sør. Derfor er det viktig å gjennomføre en øvelse her og avdekke hvilke utfordringer som må håndteres. Mørke, kulde, is, logistikkutfordringer, manglende overvåking og kommunikasjonsmuligheter er viktige stikkord, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Øvelsen er en samvirkeøvelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, og gjennomføres som kombinert feltøvelse og stabsøvelse. Kystverket ferdigstilte beredskapsanalysen for Svalbard og Jan Mayen i 2014, der en av anbefalingene var å gjennomføre en større øvelse med utgangspunkt i ett av scenarioene i analysen.

‒   Med utgangspunkt i dette er det hensiktsmessig å gjennomføre en større øvelse på Svalbard i 2016, sier Ly.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen