Planlegger ny tårnløsning for lufthavner

Planlegger ny tårnløsning for lufthavner

Avinor planlegger fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner. Gjennom kamera- og sensorteknologi overvåkes inn og utflyging fra ett senter. Senteret skal drive fjernstyrt tårntjeneste for inntil 15 lufthavner, hovedsakelig i Nord-Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene.  Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring.

Tårnsenter i Bodø

Avinors konsernstyre besluttet fredag at tårnsenteret for de første 15 tårn legges til Bodø. Vedtaket forutsetter at styret i juni gir endelig grønt lys for investeringen. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017. Basert på erfaringene fra etableringen av tårnsenter i Bodø, vil konsernstyret ta stilling til videre utvikling av konsept og løsninger for å sikre konsernet internasjonal konkurransekraft.

[factbox id="1"]

Det har vært viktig for Avinor å etablere tårnsenteret ved en lufthavn og på et sted hvor konsernet allerede har stor tilstedeværelse og det er et godt rekrutteringsgrunnlag. I Bodø har Avinor kontrollsentral med både operativt og teknisk personell. Bodø har også et stort luftfartsmiljø med sentrale aktører som Luftfartstilsynet, Luftforsvaret og Widerøe.

Planlegger for 15 lufthavner først

Tårnsenteret vil bli planlagt for å kunne håndtere tårntjenesten ved opp til 15 lufthavner, i all hovedsak lufthavner i Nord-Norge med lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS). Hvilke lufthavner som først vil få fjernstyrt tårn vil bli besluttet i løpet av våren.  En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner.

Reduserer kostnader

Avinor har i flere år jobbet med utviklingen av fjernstyrte tårn, og har testet teknologien ved Værøy helikopterhavn og Røst lufthavn. I stedet for å ha et tradisjonelt flytårn hvor personer styrer flytrafikken på stedet, vil Avinor plassere kameraer og sensorer på flyplassene. Så samles tårnpersonell i et større senter, hvor man driver tårntjenesten til flere lufthavner samtidig.

- Mange av flytårnene i Norge ble bygd på 60-70-tallet, og er modne for oppussing eller utskifting. Med fjernstyrte tårn, unngår Avinor og andre lufthavnoperatører store deler av disse kostnadene. I framtiden venter vi også at én person vil kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon – det gir også betydelige muligheter for effektivisering, sier Kirsebom.

Høyt sikkerhetsnivå

Enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. Avinor gjennomfører omfattende sikkerhetsanalyser av systemer og arbeidsmetoder, og etablering av fjernstyring forutsetter en aksept hos Luftfartstilsynet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen