Planlegger for mange nye togavganger

Planlegger for mange nye togavganger

En rekke nye togavganger planlegges på Østlandet. Det krever noen ekstra tiltak som til gjengjeld vil gi samfunnet en nettogevinst på hele 10 milliarder kroner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Når togene går ofte og regelmessig, strømmer folk til toget. Det er erfaringen etter de siste års ruteomlegginger. Om noen år kan suksessoppskriften forsterkes ved å tilby flere hyppige avganger både for lokaltog, regiontog og flytog.

Bakgrunnen er at Jernbaneverket for to år siden opprettet en ekspertgruppe under hatten «Rutemodell 2027». Oppgaven var å utrede transportbehov og ut fra det foreslå nye togtilbud og nye infrastrukturtiltak som gir stor nytte for samfunnet. Nyttegevinster som er beregnet, er spart reisetid, bedre punktlighet, mindre klimagassutslipp og færre bilulykker som følge av at flere reiser med tog.

- Når flere flytog går til Lysaker, vil de beslaglegge mindre sporkapasitet på Oslo S og gi mulighet for flere tog mellom Oslo og Østfold, sier delprosjektleder Christian Knittler.

[factbox id="1"]

Alltid et tog

Rutemodell 2027 foreslås innført etter at Follobanen og det indre InterCity-nettet på Østlandet er bygd ferdig. Eksperter som både har sett på kapasitet og samfunnsøkonomi, foreslår en rekke tilbudsforbedringer på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Gardermobanen.

De anbefaler dessuten timinuttersavganger fra alle lokale stasjoner mellom Asker, Lillestrøm og Ski hvor togene i dag stopper hvert kvarter eller hver halve time. Også flytogreisende er vinnere ved at det innføres timinuttersintervall mellom Oslo Lufthavn og Lysaker. Det innebærer en økning fra fire til seks avganger i timen fra Nationaltheatret, Skøyen og Lysaker. Med dette vil langt flere togpassasjer i Østlandsområdet oppleve at det «alltid går et tog», og ikke minst det blir enklere å bytte mellom tog og andre kollektive transportmidler.

Tiltak

En så omfattende bedring av togtilbudet lar seg imidlertid ikke gjennomføre uten å endre dagens sporsystem i og rundt Oslo. De to største tiltakene vil være å bygge om sporene i Brynsbakken nordøst for Oslo S og utvide Sandvika stasjon fra fire til seks spor. I tillegg kommer noen mindre jernbanetekniske tiltak, blant annet på Asker og Lillestrøm. Disse tiltakene vil anslagsvis koste fem milliarder kroner og gi samfunnet en like stor nettogevinst.

[img id="1"]

– På grunnlag av tidligere arbeid visste vi at disse tiltakene ville være samfunnsøkonomisk lønnsomme, men vi ante ikke at de var så lønnsomme, sier delprosjektleder for marked og samfunnsøkonomi, Therese Katharina Skåtun.

Beskjedent

I utgangspunktet er det vanskelig å gjennomføre vidtrekkende nye tilbud gjennom hovedstaden uten at det først bygges ny jernbanetunnel. Hovedutfordringen er å skaffe plass til flere tog på Oslo S når Follobanen er ferdig bygd.

Jernbaneverkets eksperter på tilbud og kapasitet har her pønsket ut en løsning som både tjener flytogpassasjer og pendlere fra Østfold og innover:

– Når flere flytog går til Lysaker, vil de beslaglegge mindre sporkapasitet på Oslo Sentralstasjon og gi mulighet for flere tog mellom Oslo og Østfold. For med kortere reisetid blir det langt mer attraktivt å ta toget, og da må vi ha nok plass til alle reisende. Det gjelder også når InterCity-banene til Tønsberg, Hamar og Sarpsborg står ferdig, sier delprosjektleder Christian Knittler.

Les hele saken på Jerbaneverkets nettsider.

Til toppen