Signerte kontrakt: Foran fra venstre Janicke Garmann, Norconsult, Mette Svanes, Plan- og miljøetaten Bergen kommune. Bak f.v. : Rune Herdlevær, Bergen kommune, Alex Lunde, Norconsult, Hans Petter Duun, Norconsult og Solveig Mathiessen, Bergen kommune
Signerte kontrakt: Foran fra venstre Janicke Garmann, Norconsult, Mette Svanes, Plan- og miljøetaten Bergen kommune. Bak f.v. : Rune Herdlevær, Bergen kommune, Alex Lunde, Norconsult, Hans Petter Duun, Norconsult og Solveig Mathiessen, Bergen kommune (Foto: Christine Hvidsten / Bergen kommune)

Planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Bergen kommune har tildelt Norconsult kontrakt for reguleringsarbeidet for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak. Oppdraget omfatter 12,5 km bybane-trasé, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og ny hovedsykkelrute.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det aktuelle planområdet er omfattende og byr på et mangfold av problemstillinger.

– Den nye traseen skal føres gjennom byens historiske bykjerne, forbi både Torget og Bryggen. Den skal videre i tunnel gjennom Sandviken med holdeplass under bakken via Norges Handelshøyskole og gjennom områder for fremtidig byutvikling, sier Alex Lunde, kontorleder hos Norconsult i Bergen.

Intensjonen er at Bybanen skal bli en integrert del av Åsane senterområde og betjene byutviklingsområder nord i Bergen. Hovedsykkelruten på 14 km mellom Bergen sentrum og Åsane skal planlegges sammenhengende gjennom krevende terreng med sykkeltunneler og tette byområder. Forlengelse av Fløyfjellstunnelen innebærer kobling mot dagens tunnel og planlegging av nytt motorveikryss i Eidsvåg.

Tverrfaglig samarbeid

Norconsult og Asplan Viak har satt sammen et tverrfaglig team som skal løse et meget bredt spekter med fag for en mangfoldig og robust plan.

– Dette er et utfordrende og mangfoldig prosjekt som gir muligheter for å utvikle kompetanse og relasjoner i samarbeid med Asplan Viak. Vi er stolte og glade over å bli vist denne tilliten, sier Janicke Garmann, konserndirektør regioner Norge i Norconsult.

– Det blir ikke så mye morsommere enn dette! Å planlegge denne delen av Bybanen er både spennende og utfordrende. Asplan Viak og Norconsult har samarbeidet før. Vi har supplerende kompetanse og gode relasjoner, så dette gleder vi oss til, sier Øyvind Mork, adm. direktør i Asplan Viak.

Arbeidet med reguleringsplan og teknisk forprosjekt skal pågå fram til 2022. Planlagt byggestart er i 2024, med ferdigstillelse i 2031. Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner. Trasé for hovedsykkelruten er skilt ut som egen reguleringsplan på strekningen Bradbenken-Munkebotstunnelen. På resten av strekningen inngår hovedsykkelruten i reguleringsplanene for delstrekningene.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen