Planlegger banebrytende nullutslippsanlegg

Planlegger banebrytende nullutslippsanlegg

Fremtidens nullutslippsanlegg vil revolusjonere avfallsbransjen. Med ny teknologi og offensivt entreprenørskap kommer Co2-utslipp, støy og lokal forurensning til å bli saga blott.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nullutslippsanlegg

Gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells er troppfører for det nødvendige taktskiftet i bransjen. Visjonen er å bygge inn alle prosesser som kan gi utslipp til vann, luft og jord. Dette gir et anlegg uten utslipp med negativ miljøpåvirkning.

Vi planlegger Norges første nullutslippsanlegg ved Gardermoen

- Vi planlegger Norges første nullutslippsanlegg ved Gardermoen. Vi skal sørge for en bedre og renere utnyttelse av verdiene som ligger i avfall og gjenvinning i dag. Nå har vi inngått et samarbeid med ZERO som er den perfekte sparringspartner for oss, sier Cecilie Lind, direktør for Samfunnsansvar i Ragn-Sells AS.

Visjonære planer

Behovet for nullutslippsanlegg er stort og økende. Direktiver fra EU knyttet til gjenvinning, miljøkrav fra folket og visjoner fra politikerne krever nye miljøfremskritt. Dessverre har få aktører den teknologiske kompetansen som kreves for å realisere byggingen. Ved hjelp av samarbeidsavtalen med ZERO skal Ragn-Sells gjøre andres ord om til handling.

Et nullutslippsanlegg er en sentral del av vårt samfunnsansvar

- Et nullutslippsanlegg er en sentral del av vårt samfunnsansvar. Det er også et viktig element i den sirkulære økonomien vi beveger oss inn i. Med slike anlegg og nye markeder fører avfallsbransjen viktige ressurser og verdier oppover i avfallshierarkiet, sier Lind. Deponering av avfall som kan gjenvinnes er snart en saga blott. I 2014 deponerte vi kun 1 % av ordinært avfall.

Det nye nullutslippsanlegget vil gjøre det mulig for å oss å drive virksomheten vår tett på bynære strøk også i fremtiden. Det er viktig for å redusere utslipp fra transport av avfall. Det er også sentralt i en sirkulær økonomi som vil kreve et stadig tettere samarbeid mellom oss og kundene våre.

Eneste avfallsleverandør

Ragn-Sells er den første gjenvinningsentreprenøren som har inngått et samarbeid med ZERO. Bakgrunnen for avtalen er en felles visjon om et grønnere samfunn med lavere Co2-utslipp.

Ragn-Sells har spennende fremtidsplaner

- Ragn-Sells har spennende fremtidsplaner og en visjon om en grønn avfallsbransje. Deres kombinasjon av miljøfokus og kompetanse er avgjørende for å realisere disse planene. Vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Direktøren for samfunnsansvar deler Holms entusiasme.

- Vi er stolte av å være det eneste avfallsselskapet i landet som samarbeider med ZERO, avslutter hun.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen