Planlegger banebrytende nullutslippsanlegg

Planlegger banebrytende nullutslippsanlegg

Fremtidens nullutslippsanlegg vil revolusjonere avfallsbransjen. Med ny teknologi og offensivt entreprenørskap kommer Co2-utslipp, støy og lokal forurensning til å bli saga blott.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nullutslippsanlegg

Gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells er troppfører for det nødvendige taktskiftet i bransjen. Visjonen er å bygge inn alle prosesser som kan gi utslipp til vann, luft og jord. Dette gir et anlegg uten utslipp med negativ miljøpåvirkning.

Vi planlegger Norges første nullutslippsanlegg ved Gardermoen

- Vi planlegger Norges første nullutslippsanlegg ved Gardermoen. Vi skal sørge for en bedre og renere utnyttelse av verdiene som ligger i avfall og gjenvinning i dag. Nå har vi inngått et samarbeid med ZERO som er den perfekte sparringspartner for oss, sier Cecilie Lind, direktør for Samfunnsansvar i Ragn-Sells AS.

Visjonære planer

Behovet for nullutslippsanlegg er stort og økende. Direktiver fra EU knyttet til gjenvinning, miljøkrav fra folket og visjoner fra politikerne krever nye miljøfremskritt. Dessverre har få aktører den teknologiske kompetansen som kreves for å realisere byggingen. Ved hjelp av samarbeidsavtalen med ZERO skal Ragn-Sells gjøre andres ord om til handling.

Et nullutslippsanlegg er en sentral del av vårt samfunnsansvar

- Et nullutslippsanlegg er en sentral del av vårt samfunnsansvar. Det er også et viktig element i den sirkulære økonomien vi beveger oss inn i. Med slike anlegg og nye markeder fører avfallsbransjen viktige ressurser og verdier oppover i avfallshierarkiet, sier Lind. Deponering av avfall som kan gjenvinnes er snart en saga blott. I 2014 deponerte vi kun 1 % av ordinært avfall.

Det nye nullutslippsanlegget vil gjøre det mulig for å oss å drive virksomheten vår tett på bynære strøk også i fremtiden. Det er viktig for å redusere utslipp fra transport av avfall. Det er også sentralt i en sirkulær økonomi som vil kreve et stadig tettere samarbeid mellom oss og kundene våre.

Eneste avfallsleverandør

Ragn-Sells er den første gjenvinningsentreprenøren som har inngått et samarbeid med ZERO. Bakgrunnen for avtalen er en felles visjon om et grønnere samfunn med lavere Co2-utslipp.

Ragn-Sells har spennende fremtidsplaner

- Ragn-Sells har spennende fremtidsplaner og en visjon om en grønn avfallsbransje. Deres kombinasjon av miljøfokus og kompetanse er avgjørende for å realisere disse planene. Vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Direktøren for samfunnsansvar deler Holms entusiasme.

- Vi er stolte av å være det eneste avfallsselskapet i landet som samarbeider med ZERO, avslutter hun.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen