- Avtalen er tuftet på et felles mål om at utviklingen av ny lufthavn i Bodø skal bidra til høyest mulig verdiskaping for samfunnet, sier ordføreren.
- Avtalen er tuftet på et felles mål om at utviklingen av ny lufthavn i Bodø skal bidra til høyest mulig verdiskaping for samfunnet, sier ordføreren. (Foto: Avinor)

Planer for ny lufthavn presenteres for bystyret i Bodø 8. februar

Avinor, Forsvarsbygg og Bodø kommune inngår avtaler knyttet til ny lufthavn i Bodø. Torsdag skal bystyret i Bodø behandle samarbeidsavtale, masterplan og forskutteringsavtale i forbindelse med ny lufthavn. Dette er viktige milepæler for å sikre god fremdrift i planleggingsarbeidet for en ny lufthavn.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og Forsvarsbyggs direktør Thorbjørn Thoresen vil være tilstede i bystyret, hvor Avinor vil holde en presentasjon om masterplanen for den nye lufthavnen.

- Jeg ser fram til at bystyret skal gjøre den endelige behandlingen av disse sakene, som er viktige steg på veien mot ny flyplass, sier ordfører Ida Pinnerød.

Samarbeidsavtale mellom partene

Det har vært et godt samarbeid mellom partene over lang tid om prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø. Avtalen som behandles torsdag formaliserer samarbeidet mellom kommunen, Forsvarsbygg og Avinor for å sikre at oppdragene svares ut på best mulig måte.

- Formålet med avtalen er å tilrettelegge for by- og eiendomsutvikling på vesentlige deler av de eiendomsarealene som i dag benyttes til militær og sivil lufthavn i Bodø ved å flytte lufthavnen. Det har vært svært viktig for oss å komme frem til en slik avtale, som sikrer langsiktig god planlegging og en god gjennomføringsplan, sier direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen og konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen og støttes i det utsagnet av ordfører Ida Pinnerød.

- Avtalen er tuftet på et felles mål om at utviklingen av ny lufthavn i Bodø skal bidra til høyest mulig verdiskaping for samfunnet, sier ordføreren.

Forskutteringsavtale

Bystyret skal også behandle en forskutteringsavtale med Avinor knyttet til den første fasen av prosjektet.

- Vi er fornøyd med at vi raskt og effektivt har fått på plass en slik avtale. Den gir forutsigbarhet og viser Bodø kommunes engasjement og gir gode økonomiske rammer for det arbeidet vi skal utføre i denne første fasen av prosjektet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Kostnadene for skisse- og forprosjektfasen som omfattes av denne avtalen fordeler seg på elementer som prosjektering, teknisk rådgivning, flyplasstekniske utredninger, grunnundersøkelser, kartlegging av kulturminner, samt utgravingsarbeid og annen prosjektering og administrasjon. De samlede kostnadene for skisse- og forprosjektfasen er foreløpig anslått til totalt kr 90 millioner (2016-kroner).

Alle de aktuelle sakene er behandlet av Formannskapet i Bodø kommune og har enstemmig positiv innstilling til bystyret, som altså behandler sakene under sitt møte torsdag 8. februar.

Masterplan

Avinor skal presentere masterplanen for ny lufthavn Bodø. I korte trekk består den av en arealplan som viser hvordan vi kan få en god planløsning for ny lufthavn, samt ivareta et utviklingsbehov i et 50-årsperspektiv.

- Vi er svært glade for at vi får anledning til å presentere masterplanen i Bodø bystyre 8. februar og vil legge opp til en presentasjon og spørsmålsrunde for bystyrets medlemmer. Masterplanen er et verktøy for skisseprosjektet som nå starter opp og vil danne grunnlag for arbeidet videre i prosjektet, sier konserndirektør i Avinor, Stine Ramstad Westby.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen