Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt
(Illustrasjon: Bane NOR)

Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt

Bane NOR har nå oversendt forslag til trasékorridor for nytt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal til de berørte kommunene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette omfatter konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan Leangen – Hommelvik.

Planene innebærer en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og at Ranheim stasjon flyttes til Kruskajordet. 

Nå kan kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal starte behandlingen av forslaget til konsekvensutredning. Trondheim og Malvik skal i tillegg behandle forslaget til kommunedelplan for strekningen Leangen – Hommelvik, hvor det har vært vurdert fire alternative traseer.

Se video som viser forslaget og hvor nye Ranheim stasjon foreslås lagt.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor.

Du kan gi dine innspill når kommunedelplanen legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

– Det er først når kommunene har vedtatt reguleringsplaner for dobbeltsporet at det er mulig å si nøyaktig hvordan den enkelte eiendom vil bli berørt, sier prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR.

Det er Jernbanedirektoratet som tar stilling til om og når det skal startes reguleringsarbeid. Bygging av nytt dobbeltspor er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-29.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen