Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt
(Illustrasjon: Bane NOR)

Planer for dobbeltspor Trondheim-Stjørdal oversendt

Bane NOR har nå oversendt forslag til trasékorridor for nytt dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal til de berørte kommunene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette omfatter konsekvensutredning for dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, med tilhørende forslag til kommunedelplan Leangen – Hommelvik.

Planene innebærer en lang tunnel mellom Ranheim og Hommelvik, og at Ranheim stasjon flyttes til Kruskajordet. 

Nå kan kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal starte behandlingen av forslaget til konsekvensutredning. Trondheim og Malvik skal i tillegg behandle forslaget til kommunedelplan for strekningen Leangen – Hommelvik, hvor det har vært vurdert fire alternative traseer.

Se video som viser forslaget og hvor nye Ranheim stasjon foreslås lagt.

En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir oss det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor.

Du kan gi dine innspill når kommunedelplanen legges ut på offentlig høring. Ytterligere optimalisering av valgt trasé blir gjort i neste planfase, som er reguleringsplanfasen.

– Det er først når kommunene har vedtatt reguleringsplaner for dobbeltsporet at det er mulig å si nøyaktig hvordan den enkelte eiendom vil bli berørt, sier prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR.

Det er Jernbanedirektoratet som tar stilling til om og når det skal startes reguleringsarbeid. Bygging av nytt dobbeltspor er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-29.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen