Phillip Rode: Infrastrukturen før byutvikling

Phillip Rode: Infrastrukturen før byutvikling

Byutvikling er et hett tema. Tettsteder bygges ut og skal gjøres mer attraktive for tilflyttere. For å oppnå dette er det essensielt at infrastrukturen og kollektive tilbud er på plass før man begynner å utvikle området.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Phillip Rode er administrerende direktør for LSE Cities og seniorforsker ved London School of Economic and Political Science. Han mener infrastrukturen er en av de viktigste delene i utviklingen av fremtidens byer.

[img id="1"]

- Dersom intensjonen er å utvikle en kompakt, bærekraftig by, er det store fordeler ved å utvikle infrastrukturen først. Når infrastrukturen er på plass vil verdien på området øke og du vil indirekte få større kontroll på området som en by. Dersom man ikke har kontroll på infrastrukturen mister man også kontrollen på området og verdien synker, forteller Rode.

Tidlig ute med å endre reisevaner

Gode kollektive tilbud på nye områder er en viktig faktor for å endre beboernes reisevaner. Mens vi går grønn transport i møte, og ønsket om å få folk over i kollektiv stadig øker, er det viktig å være tidlig ute med å gjøre kollektivt til det mest attraktive alternativet.

- Dersom du ikke har et godt kollektivtilbud og en godt utarbeidet infrastruktur for dette vil folk bruke bilene sine og bli vant til det. Dersom du ved et senere tidspunkt utviklet et glimrende transporttilbud vil det være ekstremt vanskelig å endre vanene til beboerne for å få de over i kollektivt, forteller Rode.

[img id="2"]

Rode mener det Norske kollektivtilbudet ikke er av samme standard som vi finner i andre Europeiske land.

- Jeg synes det offentlige transportsystemet i Norge, etter hva jeg har sett så langt, er mindre utviklet enn i andre land. Likevel er det er jo investeringer på plass som vil kunne hjelpe på dette.

Bygg infrastrukturen og byen vil komme

Han mener også at en godt utviklet infrastruktur og kollektivtilbud vil føre til et langt mer integrert samfunn med en større samfunnstetthet. For å oppnå dette må infrastrukturen komme først.

- Dersom man bygger infrastrukturen på steder det ikke er mye eksisterende bygg, vil de rette byggene til slutt dukke opp dersom landområdet er åpent for utvikling og blir håndtert på riktig måte fra begynnelsen av, forteller Rode.

[img id="3"]

Infrastruktur for befolkningstetthet

Likevel mener Rode Norge er et land som også bør fokusere på sine urbane områder og tettsteder. Befolkningen blir stadig eldre og mange har ikke lengre muligheten til å kjøre selv for å komme seg rundt. Da er det svært viktig med sosial tetthet og gode kollektive tilbud. Dette kommer både innbyggeren og utbyggeren til gode, både økonomisk og sosialt.

- En av de største utfordringene i byer er overbelastede veier, dårlig infrastruktur og kollektiv transport. Samtidig bor omkring 54 prosent av verdens befolking urbant, og 80 prosent av økonomisk produksjon kommer fra de samme områdene, forteller Rode og fortsetter,

- I et land som Norge bør man utvikle infrastrukturen i de eksisterende urbane områdende fordi intensifieringen av disse områdene som vil levere alle de sosiale og økonomiske besparelsene, avslutter Rode til Samferdsel & Infrastruktur.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen