Perkolo bru forsinket

Perkolo bru forsinket

Etter at Perkolo bru kollapset over nye E6 ved Sjoa i februar, har planen vært å få ny bru på plass til åpningen av nye E6 i slutten av året.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Les mer om ulykken her og her.

Nå viser det seg at brua ikke kommer opp før i 2017. De formelle prosessene tar lenger tid enn planlagt.

– Vi har hatt som et ambisiøst mål at nye Perkolo bru skulle bli ferdig prosjektert, produsert og montert til åpningen av nye E6 Frya-Sjoa i desember i år, sier prosjektleder for E6-utbygginga i Gudbrandsdalen, Taale Stensbye i Statens vegvesen.

– Hele tiden har vi visst at vi har dårlig tid, men det viser seg at prosjekterings- og godkjenningsprosessene tar lenger tid enn vi hadde håpet. I 2015 kom det nye regler for bygging av bruer. Vi ønsker imidlertid Perkolo bru gjenoppbygd med tilsvarende geometri og form som den opprinnelige brua. Det gjør at vi ikke rekker å få opp brua til vegåpningen i desember, sier han.

Må stenge nye E6 i fire-seks uker

Brua ventes satt opp på nytt i løpet av 2017. I monteringsperioden som tar fire til seks uker, vil E6-trafikken blir ført over på gamle E6 over en strekning på ca. 6 km mellom krysset på Sjoa-krysset og Kjørem bru. Statens vegvesen vil forsøke å legge denne perioden til en tid med minst mulig trafikk og dermed gi minst mulig ulemper for trafikantene.

Brukere av Perkolo bru må vente på adkomst

Perkolo bru er adkomst til to jorder og åtte skogseiendommer. Konsekvensen av forsinkelsen er kanskje størst for disse brukerne. Statens vegvesen er allerede i dialog med de berørte med sikte på å finne gode løsninger for deres virksomhet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen