Peab utfører grunn- og betongarbeider på Follobanen

Peab utfører grunn- og betongarbeider på Follobanen

Peab Anlegg har signert kontrakt som underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen. Kontraktens verdi er på 127,8 MNOK eks. mva.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Peabs kontrakt omfatter grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det skal etableres nøvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid

− Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Vår jobb er godt planlagt, nødvendige ressurser er på plass og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med arbeidene. Dialogen med Acciona Ghella Joint Venture har pågått en tid, og det har vært en utfordrende og lærerik prosess for våre ansatte, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Vi ser frem til å samarbeide med Peab Anlegg

− Vi ser frem til å samarbeide med Peab Anlegg. De har god erfaring og kompetanse fra liknende prosjekter. De leverer god kvalitet på arbeidet, og viser stor interesse for prosjektet på Åsland. Kontrakten med Peab innebærer et viktig arbeid for oss på Norges viktigste anleggsområde, og vi er sikre på at vi har valgt den riktige partneren, sier prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz De La Torre i Acciona Ghella Joint Venture.

På Follobanen skal det bygges 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Totalt 20 kilometer av traseen legges i tunnel.

Spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture er entreprenør på tunnelboring (TBM) i prosjektet, og skal etablere riggområde på Åsland, mellom Oslo og Ski. Riggområdet vil omfatte kontorer, boliger, kantine, elementfabrikk, betongfabrikk og andre fasiliteter Acciona Ghella Joint Venture trenger for å gjennomføre tunnelboringsprosjektet.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen