Peab utfører grunn- og betongarbeider på Follobanen

Peab utfører grunn- og betongarbeider på Follobanen

Peab Anlegg har signert kontrakt som underentreprenør for Acciona Ghella Joint Venture på Jernbaneverkets prosjekt Follobanen. Kontraktens verdi er på 127,8 MNOK eks. mva.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Peabs kontrakt omfatter grunnarbeider og betongarbeider for riggarealene. Det skal etableres nøvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer.

Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid

− Vi er fornøyde med å være en bidragsyter i det som er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Vår jobb er godt planlagt, nødvendige ressurser er på plass og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med arbeidene. Dialogen med Acciona Ghella Joint Venture har pågått en tid, og det har vært en utfordrende og lærerik prosess for våre ansatte, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Vi ser frem til å samarbeide med Peab Anlegg

− Vi ser frem til å samarbeide med Peab Anlegg. De har god erfaring og kompetanse fra liknende prosjekter. De leverer god kvalitet på arbeidet, og viser stor interesse for prosjektet på Åsland. Kontrakten med Peab innebærer et viktig arbeid for oss på Norges viktigste anleggsområde, og vi er sikre på at vi har valgt den riktige partneren, sier prosjektdirektør Fernando Vara Ortiz De La Torre i Acciona Ghella Joint Venture.

På Follobanen skal det bygges 22 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og Ski. Totalt 20 kilometer av traseen legges i tunnel.

Spansk-italienske Acciona Ghella Joint Venture er entreprenør på tunnelboring (TBM) i prosjektet, og skal etablere riggområde på Åsland, mellom Oslo og Ski. Riggområdet vil omfatte kontorer, boliger, kantine, elementfabrikk, betongfabrikk og andre fasiliteter Acciona Ghella Joint Venture trenger for å gjennomføre tunnelboringsprosjektet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen