Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg oppgradere E16 gjennom Kongsvinger for en kontraktssum på 105 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Oppdraget omfatter også bygging av 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og fornying av to bruer.

[img id="1"]

Vi er i rute med tanke på oppstarten

− Vi er veldig fornøyde med å komme gjennom nåløyet og bli den foretrukne entreprenøren hos Statens vegvesen i dette prosjektet. Vårt prosjektteam har så langt gjort en utmerket jobb, og vi er i rute med tanke på oppstarten på Kongsvinger, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Ny limtrebru over jernbanen

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 m. Bruen vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Leverandørforhandlingene er i gang, og Roland forteller at Peab har fått interessante tilbud både fra norske og utenlandske leverandører.

Jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring

− Det blir spennende og utfordrende for oss å håndtere den økende interessen fra det europeiske leverandørmarkedet, og jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring, sier Ivar Roland.

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016 med ferdigstillelse i oktober 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen