Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg oppgradere E16 gjennom Kongsvinger for en kontraktssum på 105 millioner kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På veistrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny veibelysning, støyskjerming og beplantning. Oppdraget omfatter også bygging av 2,2 kilometer ny gang- og sykkelvei, og fornying av to bruer.

[img id="1"]

Vi er i rute med tanke på oppstarten

− Vi er veldig fornøyde med å komme gjennom nåløyet og bli den foretrukne entreprenøren hos Statens vegvesen i dette prosjektet. Vårt prosjektteam har så langt gjort en utmerket jobb, og vi er i rute med tanke på oppstarten på Kongsvinger, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Ny limtrebru over jernbanen

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 m. Bruen vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelvei.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Leverandørforhandlingene er i gang, og Roland forteller at Peab har fått interessante tilbud både fra norske og utenlandske leverandører.

Jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring

− Det blir spennende og utfordrende for oss å håndtere den økende interessen fra det europeiske leverandørmarkedet, og jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring, sier Ivar Roland.

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016 med ferdigstillelse i oktober 2017.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen