Peab Anläggning satser stort på Gemini-løsninger

Peab Anläggning satser stort på Gemini-løsninger

Peab Anläggning, Powel Construction og Geocon signerte nylig en langsiktig avtale om utviklingssamarbeid og lisenser for løsningene «Gemini Terreng» og «Gemini Oppmåling». Avtalen innebærer en kraftig økning i antall lisenser for Peab Anläggning og et stort antall ekstra timer i forhold til programvareutvikling fra Powel sin side.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Peab Anläggning, Powel og Geocon, som er Powels samarbeidspartner i Sverige, vil sammen bestemme hvordan utviklingstimene skal anvendes for best å tilpasse programvaren til det svenske markedet.

- Jeg så tidlig potensialet i Gemini-løsningene og har fått gjennomslag fra Powel for mange av mine ønsker i forhold til utvikling. Vi har hatt et godt samarbeid med Powel en stund nå, og tiden er rett for å investere i Gemini-løsningene, sier John Backman, stikningsleder for Peab Anläggning.

Backman har jobbet med Gemini-produkter siden slutten av 2012. Kort tid etter hans første møte med Gemini ble han en del av en Gemini referansegruppe som hadde som mål å etablere en ny løsning for anleggsbransjen i Sverige, basert på Gemini-plattformen.

- Jeg føler at Powel gir oss muligheten til å påvirke videreutviklingen av programvaren i svært stor grad, noe som jeg mener er unikt og positivt for begge parter, sier Backman.

Enkel veksling mellom ulike standarder/språk

En av de viktigste forskjellene mellom entreprenørbransjen i Norge og Sverige er at man jobber med ulike kontraktsformer, AMA-koder i Sverige og NS3420 i Norge. Andre ulikheter i markedene er at det i Norge er utviklet standarder for utveksling av digitale kartdata (SOSI), noe en mangler i Sverige. I Gemini kan man enkelt veksle mellom svenske og norske standarder og menyer.

- Muligheten for å jobbe med svenske og norske standarder samtidig var viktig for oss, og jeg ser store muligheter for kompetansebygging mellom ansatte i de to landene på dette området, sier Backman.

Denne muligheten for veksling mellom språk har Backman og hans kollegaer allerede sett nytten av. Utbyggingen av E6 mellom Melhus og Trondheim blir ledet av Peab Anlegg i Norge, som allerede er Gemini-brukere. Flere svenske kollegaer deltar også på dette prosjektet, og dyktige norske medarbeidere har fungert som kompetansebyggere mellom kollegaer.

- Andre viktige faktorer for oss er muligheten til import av IFC-filer, noe som Gemini er alene om å tilby i Sverige. Det er også positivt at man kan skape ferdige applag for VA-ledningstyper med informasjon om materiell, tykkelse og dimensjoner. Man kan jo bygge sammen et helt VA-register, sier Backman.

Tidsbesparende prosjektering

Allerede har nærmere 50 ansatte i Peab Anläggning kommet i gang med Gemini. En av disse er Magnus Eliasson, landmåler for region vest i Peab Anläggning. Han bruker Gemini Entreprenør på et stort veiprosjekt utenfor Askersund. Her skal Peab Anläggning utvide veien mellom Rude og Åsbro for å forbedre sikkerheten og øke tilgjengeligheten. Veien er viktig både for tungtrafikk og pendlere og er i dag tungt overbelastet.

Trafikverket er bestillere av ferdig vei, mens Peab Anläggning har totalentreprise og anvender en ekstern planlegger. Planleggeren prosjekterer i Novapoint og lager veimodellen i VIPS. VIPS-data taes deretter direkte inn i Gemini uten konvertering av data, og eksporteres så til feltverktøy som GPS-mottakere og maskinstyring.

- Det er en stor fordel for oss at vi kan få dataen direkte ut i felt uten at den konverteres, blir komprimert eller forvrengt. Eventuelle forandringer kan så gjøres i Gemini eller i Novapoint. Vanligvis jobber vi til et knapt tidsskjema med lite tid mellom prosjektering og produksjon. Derfor er det veldig tidsbesparende at kommunikasjonen mellom Novapoint og Gemini fungerer enkelt og greit og at man kan bruke data direkte uten å miste den, sier Eliasson.

- I tillegg til at prosessen er veldig tidsbesbarende har Gemini gode presentasjonsmuligheter av volumberegninger. Det betyr at vi får fine og tydlige presentasjoner både av mengder og beregninger, sier han.

En investering for fremtiden

- Dette er en viktig investering for Peab Anläggning og Powel Construction er naturligvis veldig fornøyde med avtalen. Vi tror den kommer til å ha stor nytteverdi for Peab Anläggning samtidig som den vil være med på å bedre kvaliteten på våre produkter. Videre tror vi også dette vil være en døråpner for oss i det svenske markedet. Som i Norge henger bygg-og anleggsbransjen etter mange andre bransjer når det gjelder digitalisering så her ser vi svært gode muligheter for vekst, sier Frode Solem, daglig leder i Powel Construction AS.

Backman har store forhåpninger til at avtalen skal hjelpe Peab Anläggning å både bli mer effektive og at deres kunder skal få en bedre opplevelse gjennom bedre presentasjonsmateriale. Mange av deres kunder ønsker en 3D-modell de kan gå inn i, og dette kan de nå tilby som en del av dokumentasjonen.

- Dette er noe vi virkelig har tro på og vi satser hardt på læringssystemer internt. Om vi lykkes slik vi vil med utviklingsprosessen har jeg stor tro på at vi kan bane vei for andre selskaper i Sverige, avslutter Backmann.

- Avtalen er en viktig bekreftelse for Powel Construction på at våre Gemini-løsninger gir stor verdi for entreprenørkunder også i Sverige og at de er reelle alternativer til andre etablerte løsninger. Avtalen gir oss også stor motivasjon til å investere for å imøtekomme forventninger og andre fremtidige behov i markedet, sier Solem.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen