Hovinbyen.
Hovinbyen. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

– Målet med Pådriv-prosjektet er å bidra til et paradigmeskifte i måten å jobbe på med bærekraftig byutvikling. Ambisjonen vår er et grønnere, varmere og mer skapende bysamfunn, med plass til alle, forteller nettverksleder Thomas Berman og styreleder Aasmund Bunkholt i det nyetablerte pådrivernettverket.

  • Byutvikling
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har etablert nettverket fordi vi ønsker å samle alle gode krefter som vil jobbe tverrfaglig og på nye måter, slik at vi får til en bærekraftig byutvikling. Vi ønsker oss et nettverk der det er plass til mange ulike aktører, forteller Thomas Berman og Aasmund Bunkholt i Pådriv. 

De to initiativtakerne forteller at Pådriv er organisert som et åpent og likeverdig partnerskap, der innbyggere, organisasjoner og entreprenører som jobber for å utvikle bærekraftige byer, kan delta. Nettverket skal operere i Hovinbyen, men registrerer allerede interesse for arbeidsmetodikken i andre byer over hele landet.

Pådrivernettverket har som mål å øke graden av og hastighet på bærekraftig utvikling av byområder, ved å utvikle og løfte frem eksempler på hvordan det er mulig møte behov hos mennesker, bedrifter og miljøet – samtidig. Dette skal gjennomføres ved å hjelpe frem, utvikle og synliggjøre fyrtårnsprosjekter og demonstrasjonsområder.

Prosjekt

Pådriv eies ikke av en aktør, men drives som et åpent partnerskap hvor folk og organisasjoner deltar på ulike nivåer. Foreløpig er initiativet organisert som et prosjekt, men intensjonen er at nettverket skal bli en juridisk enhet i løpet av 2018. I dag anses partnerne å være prosjekteiere, og de er prosjektets øverste organ og velger styringsgruppen. Pådriv ønsker å ha med flere partnere.

Vi ønsker oss et nettverk der det er plass til mange ulike aktører, forteller Thomas Berman og Aasmund Bunkholt i Pådriv. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Følgende virksomheter er i dag partnere i Pådriv: BYKON/Gaining by sharing, Husbanken, Dark, Doga, Enterspace, Ferd Eiendom. Grønn Byggallianse, Hoi!, Husbanken, Innovasjon Norge, JM Norge AS, Nordic Impact, Norske Arkitekters Landsforbund , Nextbridge Analytics, OREEC, Oslo kommune Oslo Nord, Skalar, Skiforeningen, Snøhetta, SoCentral, Spir Oslo, Sweco, Tekna, Telia og Trefokus. Følgende bidro inn i forprosjektet: Abelia, Forskningsrådet, DOGA, Oslo kommune, Oslo Medtech, Ruter, SoCentral, Telenor og Tekna.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter.

- Berman og Bunkholt

Aktivitetene i prosjektet handler om alt fra teknologiutvikling hvor norsk næringsliv får testet og vist frem nye løsninger, til sosial bærekraft hvor innbyggerne er med og skaper morgendagens norske velferdsmodell. Pådriv ønsker å utvikle og synliggjøre løsninger som inspirerer, gir kunnskap og erfaring, med mål om størst mulig spredning nasjonalt og internasjonalt.

– Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Pådriv som ble lansert offisielt i 2017, har ambisjon om å vare i mange år. Vi vil skape et paradigmeskifte innen hvordan byer jobber med bærekraftig byutvikling, forteller Berman og Bunkholt.

Fyrtårnsprosjekter og demonstrasjonsområder

Målet er at Pådriv kan sette i gang, støtte og bistå prosjekter og initiativ som kan bidra til en bærekraftig utvikling av Hovinbyen. Hovinbyen skal utvikles til å bli et utstillingsvindu for bærekraftig byutvikling, et byområde som skal vise hvordan eksisterende og nye løsninger kan fungere sammen i stor skala, og som blir en utviklingsarena og springbrett for nasjonale og internasjonale aktører.

 

Prosjektene som blir organisert skal finansieres og drives selvstendig, men Pådriv er behjelpelig med å identifisere finansieringskilder.

Bevegelse som ser muligheter

Berman og Bunkholt forteller at prosjektet skal bidra til at lokale, nasjonale og internasjonale aktører får muligheten til å øke kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger.

– Pådriv skal bli en bevegelse av virksomheter og folk som ønsker og evner å se muligheter der andre kun ser problemer. Dette skal vi gjøre ved å bygge et nettverk av pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer, slik at de ulike prosjektene kan realiseres raskere, og oppnå større effekt, sier de.

Ambisjonen vår er et grønnere, varmere og mer skapende bysamfunn, med plass til alle, forteller nettverksleder Thomas Berman og styreleder Aasmund Bunkholt i det nyetablerte pådrivernettverket. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

– I tillegg skal Pådriv etablere møteplasser og sette aktører i kontakt med hverandre, der det er relevant. SoCentrals Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen i Oslo vil bli en slik møteplass, sier Berman.

Ekspert- og arbeidsgrupper

Ved behov vil Pådriv etablere formelle ekspert- og arbeidsgrupper. Dette vil eksempelvis skje når partnerskapet ønsker å samle kunnskap og innsikt som vil gavne alle prosjekter og partnere. Arbeidet finansieres av partnerskapet. I dag har Pådriv en aktiv arbeidsgruppe som også inngår i nettverksledelsen, som for tiden består av personer fra, Husbanken, Tekna, Telia, Sweco, Snøhetta, Oslo kommune, DOGA, Skalar, Grønn Byggallianse, Spir Oslo, Norske Arkitekters Landsforbund, Skiforeningen, Ferd Eiendom, JM Norge AS, Oslo Nord, Enterspaceog SoCentral. 

Styringsgruppe

Styret har det formelle ansvaret for at partnerskapet oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styret er også overordnet ansvarlig for at utvelgelse av prosjekter og initiativ som Pådriv skal involvere seg i og/eller støtte følger fastsatte kriterier.

Styringsgruppen ledes av Aasmund Bunkholt i TreFokus og har medlemmer fra Telia, DOGA, Tekna, Sweco, Nordic Impact, Oslo Kommune og BYKON/Gaining by Sharing.

SoCentral med daglig leder Thomas Berman i spissen har ansvaret for den daglig nettverksledelsen og den daglige driften av Pådriv.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen