Løsningene gir umiddelbar visualisering av T-bane-nettet og dets aktiviteter og viser grad av oppfylling per vogn via en farget LED-stripe (rød, oransje eller grønn) over skyvedører på en plattformvegg.  Stripen strekker seg langs plattformveggen og på monitorer i stasjonsområdet.
Løsningene gir umiddelbar visualisering av T-bane-nettet og dets aktiviteter og viser grad av oppfylling per vogn via en farget LED-stripe (rød, oransje eller grønn) over skyvedører på en plattformvegg. Stripen strekker seg langs plattformveggen og på monitorer i stasjonsområdet. (Alstom)

På vei inn i moderne mobilitet

Alstom har en visjon om smart mobilitet; reisene skal ha flyt, være effektive og attraktive. Selskapet går fra å være togprodusent til å bli en tilrettelegger for moderne mobilitet.


– Vi må ha tro på fremtiden. Alstom skal være arkitekter for nye mobilitetsløsninger, sier Henri Poupart-Lafarge, konsernsjef i Alstom.

  • Mobilitet
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbane har vært isolert fra andre transportsystemer. Utvikling av digital teknologi og økende grad av mobil integrering åpner døren for innovasjon. Passasjerene tar kontroll over sine reiser og vil ha mer komfort og bedre tilgjengelighet. Det fordrer integrerte systemer og 100 % oppetid.

The 5th Element: I tillegg til å legge til rette for moderne mobilitet skal Alstom fortsette å bygge tog. Men selskapet skal ikke produsere verken autonome eller flygende biler.
The 5th Element: I tillegg til å legge til rette for moderne mobilitet skal Alstom fortsette å bygge tog. Men selskapet skal ikke produsere verken autonome eller flygende biler. Foto: Eirik Iveland

Myndighetene må sørge for maksimal tilgjengelighet og punktlighet, høyere kapasitet og flere alternativer. Samtidig som de krever grønnere transport til en lavere pris, må de også tenke på cyber-sikkerhet.

– Jernbanen vil fremdeles være ryggraden i transportsystemene for urbane områder, men den kan ikke fortsette å være isolert. Integrasjon, elektrifisering, digitalisering og automasjon er nøkkelord for utviklingen, sier Poupart-Lafarge.

Interaktiv informasjon

Med et stort utvalg av smarte enheter og kontinuerlig utvikling av IKT, blir tilkobling mens du reiser et must. I rushtiden gir passasjerens tilfeldige bevegelsesmønster trengsel rundt dørene og gjør av- og påstigning vanskelig. Alstom har lansert to løsninger utviklet av Metrolab, som vil gi mer flyt i urban mobilitet. Optimet OrbanMap, et sanntids dynamisk informasjonssystem for passasjer i T-bane-stasjoner og Optimet Real-time Train occupancy, en løsning som vil sørge for bedre passasjerflyt på plattformene.

– Operatørene kan bedre styre av- og påstigning og unngå flaskehalser, det kan redusere reisetiden signifikant. Og før toget ankommer vet passasjerene hvor de skal stå på plattformen for å kunne gå om bord der det ikke er overfylt, forteller Poupart-Lafarge.

«Jernbanen vil fremdeles være ryggraden i transportsystemene for urbane områder, men den kan ikke fortsette å være isolert.»

- Poupart-Lafarge

– Passasjerene går over fra å se på et passivt kart til bruke interaktive, dynamiske mobilitetsløsninger. Man søker reisemuligheter og ønsker informasjon i sanntid. Vi må la passasjerene ta valg basert på sine egne kriterier. De får vite om T-banen er i rute – men også om hva som foregår over bakken, sier han.

Mastria er en multimodal overvåkningsløsning som genererer raske og pålitelige rapporter slik at operatørene raskt kan tilby alternative mobilitetsløsninger til pendlerne. Løsningen kommuniserer over sikre nettverksforbindelser med eksterne kontroll- og informasjonssystemer, og gir informasjon om de mest egnete rutene.

Alstom og konsernsjef Henri Poupart-Lafarge har nye tanker om hvordan hele mobiliteten organiseres.
Alstom og konsernsjef Henri Poupart-Lafarge har nye tanker om hvordan hele mobiliteten organiseres. Foto: Pierre-Oliver / Alstom Transpo

– Ved tekniske feil eller spesielle hendelser som idrettsarrangementer, dårlig vær eller offentlige demonstrasjoner vil systemet kunne forutse hvilke innvirkninger de vil ha på nettverket. Dermed kan ulike aktører samarbeide for å gjøre nødvendige tilpasninger og tilby passasjerene alternative ruter for å nå sine endelige destinasjoner, forteller Poupart-Lafarge.

Datasikkerhet på alvor

Får å få til digital integrering i transportsektorene må man ta i bruk Internet of Things og Big Data. Men it-systemer kan være sårbare i en verden med sterk økning i cyberangrep, det krever nye typer tiltak for å beskytte transportsystemene.

– Som svar på denne utfordringen har Alstom og Airbus inngått et strategisk samarbeid på cybersikkerhet. Det vil støtte en påkrevet utvikling av en ny modell for risiko management tilpasset evolusjonen i transportindustrien, sier Poupart-Lafarge.

«Ved tekniske feil eller spesielle hendelser som idrettsarrangementer, dårlig vær eller offentlige demonstrasjoner vil systemet kunne forutse hvilke innvirkninger de vil ha på nettverket.»

Poupart-Lafarge

Programmet vil fokusere på felles utvikling av nye analysetjenester med tanke på transportsystemenes sårbarhet, ny grunnleggende beskyttelsesteknologi og en ny generasjon operative sikkerhetssentre.

– Vi er stolte av å samarbeide med Airbus som er verdensledende innen flytrafikk. Vi vil forsyne operatørene med innovative og effektive cybersikkerhetsløsninger for tryggere transport. Samarbeidet er helt i tråd med vår ambisjon om å være en foregangsbedrift på området togsikkerhet, sier Alstoms konsernsjef.

Morgendagen er her

Overvåkningsløsning Mastria predikerer kødannelser og foreslår alternative reiseruter.
Overvåkningsløsning Mastria predikerer kødannelser og foreslår alternative reiseruter. Foto:  Alstom

Alstom skal fortsette å bygge skinnegående materiell og de skal legge til rette for moderne mobilitet. I tillegg ser de på mateløsninger; ”første og siste mil” til de større transportsystemene.

Siden de reisende krever mer fleksibilitet og sømløs transport fra dør til dør, har Alstom investert i EasyMile, som designer EZ10. Den selvkjørende bussen EZ10 er testet i Oslo og Kongsberg, og vil sannsynligvis blitt satt i rute i Forus Næringspark.

Selskapet har også presentert et nytt konsept, den helelektriske matebussen Aptis.

– Aptis er ikke en modifisert dieselbuss. Utgangspunktet er en trikk, med langt mer solid karosseri. Det gjør at vi kan ha mer tungt maskineri på taket. Aptis gir plass til langt flere passasjerer og kommer i tre designplattformer. Batteriet skal holde i 20 år – innen den tid vil det ha skjedd mye med batteriteknologien, sier Poupart-Lafarge.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen