Over 300 tunneler får Nødnett

Over 300 tunneler får Nødnett

Statens vegvesen har nå bestilt Nødnett i over 300 tunneler, og dobler snart tunnelberedskapen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nærmest dobbelt så mange tunneler som tidligere får bedre nødkommunikasjon med Nødnett. Dette betyr en betydelig økning i tunnelberedskapen i hele landet.

Sterk vekst på Vestlandet og Nord-Norge

Antallet veitunneler som er bygget eller planlegges med Nødnett er nå 301, mot kun 154 som opprinnelig skulle få nytt nødsamband. Det tilsvarer en økning på 95 prosent på landsbasis, nærmest en dobling fra den opprinnelige avtalen om nye nødsamband på norske riks- og fylkesveier.

Det er særlig Vestlandet, Midt- og Nord-Norge som har hatt sterkest vekst i antall tunneler med Nødnett. Helge Eidsnes er regionssjef i Statens vegvesen på Vestlandet og tidligere brannsjef i Bergen.

– Det som er positivt å se er at det er en stor økning i etterbestillinger, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, og at Nødnett blir prioritert i langt flere tunneler enn opprinnelig planlagt. Det er fortsatt flere tunneler vi gjerne skulle sett på listen over etterbestillinger, men det er et økonomisk spørsmål, sier Eidsnes.

Ny vår for tunnelberedskapen

5. mars i vår ble Nødnett installert i Lærdalstunnelen, og vil være klart til bruk når hele fylket kobler seg på Nødnett senere i år. Med sine 24,5 kilometer er tunnelen den lengste i verden, og får dermed verdens lengste Nødnettdekning.

Alle nye tunneler med over 500 meters lengde har krav om at de skal bygges ut med anlegg for Nødnettdekning. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) tar i mot bestillingene fra Statens vegvesen.

– Og det er ikke bare de tunnelene som bygges ut med egne anlegg som får dekning. Korte tunneler under 500 meter vil kunne få dekning ved at signalene utenfra når gjennom tunnelen, forteller prosjektdirektør i DNK, Dagfinn Sjøvik.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen