Luftige forhold under bruinspeksjon på Lysefjordbrua.
Luftige forhold under bruinspeksjon på Lysefjordbrua. (Foto: Geir Brekke)

Over 14.000 bruinspeksjoner i 2017

Det ble utført 14.248 inspeksjoner av bruene i 2017. Forvaltningssystemet Brutus er nå oppdatert med alle gjennomførte inspeksjoner.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er trygt å ferdes på norske bruer.  Den omfattende inspeksjonsvirksomheten gir trygghet for at vi har god og detaljert kunnskap om tilstanden på bruene, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Ingen nye skader

Bordal påpeker at det i den omfattende etterregistreringen er det ikke registrert alvorlige skader eller kritiske situasjoner som ikke var kjent fra tidligere.

Fakta om norske bruer:

  • 19.760 bruer og ferjekaier er registrert i Brutus.
  • Av disse er 9.600 korte konstruksjoner < 10 meter.
  • 882 av bruene er > 100 meter
  • 22 bruer er > 1000 meter

– Vi har 36 bruer som nå står registrert med størst skadegrad. 223 bruer står med anmerkning om skader som kan gå utover trafikksikkerheten. Vi har også innført begrensninger og restriksjoner for å trygge disse bruene.

Tidligere har Vegtilsynet påpekt mangler i Vegvesenets rutiner for inspeksjon og for registering i Brutus.

Over 18.000 i år

Statens vegvesen har planlagt at det skal gjennomføres 18.567 bruinspeksjoner i 2018-sesongen, som er i tråd med Vegvesenets egne retningslinjer og krav. I tillegg planlegges mye vedlikehold på bruene.

– Ikke alle planlagte inspeksjoner i 2017 ble gjennomført. Planen for inspeksjonene i 2018 vil lukke dette gapet, sier Bordal.

Godt verktøy

Jane Bordal understreker at databasen er et arbeidsverktøy hvor innholdet er dynamisk og stadig endres. Det er vanlig at datainnlegging skjer i etterkant av inspeksjonssesongen, som omfatter vår, sommer og høst.

Brutus er et godt verktøy for å inspektørene som skal følge utviklingen på den enkelte bru over år. Ved å karakterisere skadene etter alvorlighet og konsekvenser av skadene, samt å registrere ulike tiltak, er det også et hjelpemiddel for å prioritere oppgavene videre.

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen