Luftige forhold under bruinspeksjon på Lysefjordbrua.
Luftige forhold under bruinspeksjon på Lysefjordbrua. (Foto: Geir Brekke)

Over 14.000 bruinspeksjoner i 2017

Det ble utført 14.248 inspeksjoner av bruene i 2017. Forvaltningssystemet Brutus er nå oppdatert med alle gjennomførte inspeksjoner.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er trygt å ferdes på norske bruer.  Den omfattende inspeksjonsvirksomheten gir trygghet for at vi har god og detaljert kunnskap om tilstanden på bruene, sier direktør Jane Bordal i Statens vegvesen.

Ingen nye skader

Bordal påpeker at det i den omfattende etterregistreringen er det ikke registrert alvorlige skader eller kritiske situasjoner som ikke var kjent fra tidligere.

Fakta om norske bruer:

  • 19.760 bruer og ferjekaier er registrert i Brutus.
  • Av disse er 9.600 korte konstruksjoner < 10 meter.
  • 882 av bruene er > 100 meter
  • 22 bruer er > 1000 meter

– Vi har 36 bruer som nå står registrert med størst skadegrad. 223 bruer står med anmerkning om skader som kan gå utover trafikksikkerheten. Vi har også innført begrensninger og restriksjoner for å trygge disse bruene.

Tidligere har Vegtilsynet påpekt mangler i Vegvesenets rutiner for inspeksjon og for registering i Brutus.

Over 18.000 i år

Statens vegvesen har planlagt at det skal gjennomføres 18.567 bruinspeksjoner i 2018-sesongen, som er i tråd med Vegvesenets egne retningslinjer og krav. I tillegg planlegges mye vedlikehold på bruene.

– Ikke alle planlagte inspeksjoner i 2017 ble gjennomført. Planen for inspeksjonene i 2018 vil lukke dette gapet, sier Bordal.

Godt verktøy

Jane Bordal understreker at databasen er et arbeidsverktøy hvor innholdet er dynamisk og stadig endres. Det er vanlig at datainnlegging skjer i etterkant av inspeksjonssesongen, som omfatter vår, sommer og høst.

Brutus er et godt verktøy for å inspektørene som skal følge utviklingen på den enkelte bru over år. Ved å karakterisere skadene etter alvorlighet og konsekvenser av skadene, samt å registrere ulike tiltak, er det også et hjelpemiddel for å prioritere oppgavene videre.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen