Statssekretær Anders B. Werp foretok åpningen assistert av banesjef Tom Petter Høgset (t.v.) og prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR.
Statssekretær Anders B. Werp foretok åpningen assistert av banesjef Tom Petter Høgset (t.v.) og prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR. (Foto: Irene Johansen)

Oteråga stasjon og kryssingsspor åpnet

Nylig åpnet Bane NOR den nye holdeplassen og det forlengede kryssingssporet på Oteråga mellom Fauske og Bodø. Nå kan 600 meter lange godstog møte hverandre på stasjonen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For uten å øke kapasiteten og fleksibiliteten for godstrafikken på Nordlandsbanen har Oteråga stasjon nå stopp av alle persontog på strekningen. Det har lenge vært et ønske fra Forsvaret om å etablere en holdeplass på stedet som ligger nær Forsvarets anlegg på Reitan. I tillegg til å forlenge kryssingssporet fra 320 til 695 meter er det også bygget ny undergang under sporet og to plattformer med tilhørende leskur. På grunn av vanskelige grunnforhold på stedet, ble anlegget åpnet ett år senere enn opprinnelig planlagt.

Oteråga ligger midtveis mellom Fauske og Bodø. Foto: Irene Johansen

Oteråga er den andre nyetablerte holdeplassen mellom Fauske og Bodø på få år. I 2015 ble det åpnet en ny holdeplass på Tverlandet. 

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen