Otera og OPS inngår samarbeid om kompositt

Otera og OPS inngår samarbeid om kompositt

Otera Infra AS og OPS Composite Solutions AS (OPS) har inngått avtale om å jobbe for økt bruk av komposittmaster i energibransjen. Kompositt er et fremtidsrettet materiale, og med dette samarbeidet er sørlandsbedriftene godt rustet for fremtidens bransjekrav.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er få leverandører av komposittmaster til det norske markedet, og per i dag ingen norske produsenter. Når Otera nå innleder samarbeid med OPS som en ny produsent av komposittmaster, vil det bidra til økt konkurranse som kan gi rimeligere produkter til markedet enn i dag.

Kreosot-forbud

[factbox id="1"]

De fleste kraftlinjer i Norge er bygget med master i tre som impregneres med kreosot, som er et lite miljøvennelig materiale som også kan være kreftfremkallende. EU har foreslått et forbud mot kreosot fra 2018.

Tremaster medfører dessuten høye vedlikeholdsutgifter, blant annet på grunn av hakkespett og råte som ødelegger mastene og fører til store kostnader for netteierne. Når Otera nå inngår samarbeid med OPS om utvikling av komposittmaster, vil også kostnadene knyttet til vedlikehold reduseres betraktelig.

Fremtidsrettede master

OPS er blant Norges fremste utviklere av løsninger i kompositt. Foreløpig leverer de produkter til olje- og teknologibransjen, men gjennom samarbeidet med Otera utvides porteføljen med komposittmaster.

- Kompositt er et fremtidsrettet materiale blant annet på grunn av dets unike holdbarhet, og vi ser at det kommer stadig nye store linjeprosjekter ut på markedet som baserer seg på komposittmaster. Samarbeidet vårt med OPS gjør at vi står sterkere i anbudskonkurranser, sier direktør for marked og innkjøp i Otera, Per O. Mikalsen.

Komposittmaster er vedlikeholdsfrie, og kan skreddersys avhengig av bruk og behov.

Jobber med pilotprosjekt

Administrerende direktør i OPS, Reidar Anderssen tror samarbeidet med en etablert aktør som Otera kan bidra til bedre kontakt med sluttbruker og markedet.

- Strengere krav til miljø, og krav til vedlikeholdsfrihet vil føre til at netteiere velger nye materialer og installasjonsmetoder for nye prosjekter. Samtidig er det stort etterslep i utskiftning og vedlikehold av eksisterende linjer. Det totale livsløp kostnadene for en komposittlinje vil være konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle løsninger, sier Anderssen.

- Kompositt er et mer kostbart materiale enn for eksempel tre. Samtidig er det mye å spare i forbindelse med installering av mastene. Kompositt er mye lettere enn tremaster og stålmaster, og det fører til redusert bruk av helikopter og enklere montering, sier Per O. Mikalsen i Otera.

Samarbeidet mellom Otera og OPS er i startfasen, og det jobbes nå med å realisere et pilotprosjekt i samarbeid med en netteier som vurderer å benytte seg av komposittmaster.

Til toppen