Otera kåret til beste leverandør til Skagerak Nett

Otera kåret til beste leverandør til Skagerak Nett

Otera gikk til topps da Skagerak Nett gjorde en grundig evaluering av sine elektroentreprenører. Både HMS, kvalitet, økonomi og leveringspresisjon ble vurdert.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- En fantastisk fin tilbakemelding å få fra en av våre største kunder. Forrige gang var vi best på HMS. Denne gangen kom vi best ut totalt! Både montører og prosjektledere har jobbet hardt det siste året for å vise hva vi er gode for. Vi kan fortsatt bli bedre, men det gjør godt å få bekreftet et høyt faglig nivå på denne måten, sier Charles Wilhelmsen, seksjonsleder for Elkraft Grenland i Otera.

Hvert år gjør Skagerak Nett en vurdering av de tre eksterne elektroentreprenørene som har rammeavtaler, samt Skagerak Netts interne montører. Målingen omfatter fire områder: Økonomi, leveringspresisjon, kvalitet på utført arbeid og HMS, hvorav økonomi teller 60 prosent og leveringspresisjon 15 prosent.

- All honnør til Otera, som kom best ut av sammenlikningen i år. Otera har virkelig stått på og forbedret seg mye siden oppstarten i 2013. Det vil med all synlighet bli premiert i form av flere oppdrag i tiden fremover, sier Tore Øverås, avdelingsleder distribusjonsnett i Skagerak Nett.

Oteras avdeling i Grenland teller 17 ansatte, hvorav 12 montører, to prosjektledere, to lærlinger og sjefen sjøl.

- Vi er glade for å bli evaluert! Det skaper konkurranse mellom leverandørene, og gjør at vi skjerper oss ekstra. Om vi ikke er på topp det ene året, gir det oss noe å strekke oss etter. Og når vi nå er på topp, jobber vi ekstra hardt for ikke å miste posisjonen, sier Wilhelmsen.

Øverås er enig i at den årlige evalueringen er konkurranseskjerpende.

- Mye av hensikten er å gi tilbakemeldinger som gjør det mulig for leverandørene å forbedre seg. I år gratulerer vi Otera, og så er vi spente på om selskapet klarer å beholde forspranget ned til de andre leverandørene, sier Øverås.

Han legger til at Skagerak Nett har hatt en vei å gå for å bli en bedre bestiller.

- Å endre grensesnittet fra kun intern utfører til tre nye eksterne, har gitt oss verdifull innsikt og kunnskap om egen praksis og rutiner. Her har alle de eksterne bidratt positivt, sier Øverås.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen