Østre linje snart klar for ERTMS

Østre linje snart klar for ERTMS

Mandag 31.august skal Norges første strekning med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS etter planen settes i drift.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er en stor begivenhet for jernbanen i Norge når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag etter planen erklærer landets første ERTMS-strekning åpnet for ordinær trafikk. Samtidig er en lang arbeidsøkt over. Jernbaneverket besluttet i 2007 at Norge skulle bygge en erfaringsstrekning for det nye signalsystemet og at dette skulle være Østfoldbanen Østre linje, Ski - Mysen - Sarpsborg.

[factbox id="1"]

-Vi er glade for å være ferdig og for at vi kan begynne å kjøre tog igjen, sier prosjektleder Jarle Rasmussen, som i innspurten er opptatt med å få de siste dokumentene på plass. Østre linje har i sommer vært stengt for vanlig trafikk på grunn av omleggingen til det nye signalsystemet.

Fra gammeldags til topp moderne

Spranget for Østfoldbanen Østre linje er stort. Banen gjennom indre Østfold har gått fra å ha manuell trafikkavvikling, med bemannede stasjoner der meldinger om togene ble sendt manuelt mellom stasjonene, til å bli landets mest moderne. Med ERTMS  forsvinner alle synlige siganler langs linjen. All informasjon om togets framføring og hastighet gis direkte til lokomotivføreren i førerhuset. Systemet holder oversikt over hvor alle tog er til en hver tid og hvor fort de kan tillates å kjøre på de ulike delene av banen.

Det er planlagt å bygge om hele landets jernbanenett til dette nye systemet som skal bli ny standard i Europa.

Samtidig med at Østfoldbanen østre linje får siste nytt innen signal-teknologi er alle stasjonene fra Ski til Mysen bygget om og modernisert. Det er også gjort store investeringer i form av nye vegsikringsanlegg, spor- og kontaktledningsanelegg på banens stasjoner. Strekningen er dermed oppgradert og modernisert for over en milliard kroner.

NSB bygger om ti av sine togsett av type 75 (FLIRT) for trafikk på ERTMS-strekningen. Disse togene vil da kunne brukes både på strekninger med de ordinære signalanleggene og på ERTMS-strekninger. Leverandør av ERTMS-anlegget på Østre linje er Bombardier.

Det første toget med passasjerer går fra Mysen 04:55 mandag 31/8.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen