Østfoldbanens Østre linje har fått NoBo-sertifikat

Østfoldbanens Østre linje har fått NoBo-sertifikat

Det betyr at jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, den første strekningen i Norge med et signalanlegg av type ERTMS, innfrir alle tekniske krav for nybygde eller fornyede jernbaneanlegg i Europa.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sertifisering foretas av et uavhengig kontrollorgan, et såkalt Notified Body (NoBo), og skal dokumentere at den gjeldende jernbanestrekningen ivaretar samtlige europeiske krav om interoperabilitet, også kjent som TSI-krav. Kravene dekker tekniske spesifikasjoner ved jernbaneanlegget samt andre krav som universell utforming av stasjoner.

Det danske selskapet TÜV SÜD foretok sertifiseringen av Østfoldbanens Østre linje ved bruk av jernbanekompetanse fra både Tyskland og Italia.

– Man kan si at hele jernbaneanlegget på Østfoldbanens østre linje er nå EU-godkjent. Det er et krav som i Norge følges opp av Statens jernbanetilsyn. For Bane NOR er dette en stor milepæl siden ingen annen jernbanestrekning har en slik sertifisering, sier Fredrik Gravdal, sertifiseringskoordinator for Østfoldbanens Østre linje.

Relevant for flere

Som regel får nye eller fornyede jernbaneanlegg en midlertidig tillatelse fra Statens jernbanetilsynet (SJT) i påvente av NoBo-sertifisering.

– Det er naturlig at en slik sertifisering foretas etter at anleggene er satt i drift. Det skyldes at det eksterne kontrollorganet forholder seg til det faktiske anlegget, inkludert endelig tegninger som er overlevert til drift, forklarer Gravdal.

NoBo-sertifisering av Østre linje vil gi Bane NOR nyttig erfaring i en tid med mange utbyggingsprosjekter og omfattende fornyelser, blant annet av jernbanens signalanlegg.

– Bane NOR og leverandører må ha denne delen av arbeidet i bakhode gjennom prosjektenes gjennomføring. Planlegging og god dokumentasjon vil spare tid og ressurser, sier Gravdal.

Til toppen