Oslos T-bane vekker internasjonal oppsikt

Oslos T-bane vekker internasjonal oppsikt

I dag kommer en delegasjon medarbeidere fra japanske Tokyo Metro til Oslo for å besøke Sporveien. Bakgrunnen for besøket er først og fremst for å lære og få inspirasjon.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sporveiens strategiarbeid "Best 2015", der virksomheten er effektivisert med 400 millioner kroner, og måten T-banen i Oslo driftes med stadig høyere frekvens og regularitet blir sentrale tema.

[factbox id="1"]

Tokyo Metro har en rekke ansvarsområder

Selskapet som i dag driver Tokyo Metro ble etablert 1. april 2004 og hadde ved utgangen av mars i år 9100 medarbeidere. Selskapet drifter metro og jernbanevirksomhet og leder andre tilknyttede virksomhetsområder. Selskapet har også ansvar for butikkdrift og annen kommersiell virksomhet på stasjonsområder i Japans hovedstad. Tokyo Metro driver også eiendomsvirksomhet med blant annet utvikling av eiendoms- og bygningsmasse for utleie. I tillegg driver selskapet forretningsvirksomhet innenfor IT.

Eierskapet i Tokyo Metro forvaltes av den Japanske stat med 53,4% og Tokyo sitt eget selskap for forvaltning av eierskap med 46.6%. (Tokyo Metropolitan Government)

Under besøket vil konserndirektør Bjørn Granviken presentere Sporveiens strategi og hvordan man har arbeidet med effektivisering i strategiprogrammet "Best 2015"

- Dette gir Sporveien en fin mulighet til å formidle resultatene av det pågående effektiviseringsarbeidet internasjonalt og hvordan T-banen er og vil bli en sentral del av løsningen for en raskt voksende hovedstad i Norge, sier konserndirektør Bjørn Granviken.

Delegasjonen vil også få tid til et besøk på T-banens driftssentral og teste T-banens simulator som benyttes til trening for nyansatte T-baneførere samt trening og repetisjon for allerede ansatte T-baneførere.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen