Oslos T-bane vekker internasjonal oppsikt

Oslos T-bane vekker internasjonal oppsikt

I dag kommer en delegasjon medarbeidere fra japanske Tokyo Metro til Oslo for å besøke Sporveien. Bakgrunnen for besøket er først og fremst for å lære og få inspirasjon.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sporveiens strategiarbeid "Best 2015", der virksomheten er effektivisert med 400 millioner kroner, og måten T-banen i Oslo driftes med stadig høyere frekvens og regularitet blir sentrale tema.

[factbox id="1"]

Tokyo Metro har en rekke ansvarsområder

Selskapet som i dag driver Tokyo Metro ble etablert 1. april 2004 og hadde ved utgangen av mars i år 9100 medarbeidere. Selskapet drifter metro og jernbanevirksomhet og leder andre tilknyttede virksomhetsområder. Selskapet har også ansvar for butikkdrift og annen kommersiell virksomhet på stasjonsområder i Japans hovedstad. Tokyo Metro driver også eiendomsvirksomhet med blant annet utvikling av eiendoms- og bygningsmasse for utleie. I tillegg driver selskapet forretningsvirksomhet innenfor IT.

Eierskapet i Tokyo Metro forvaltes av den Japanske stat med 53,4% og Tokyo sitt eget selskap for forvaltning av eierskap med 46.6%. (Tokyo Metropolitan Government)

Under besøket vil konserndirektør Bjørn Granviken presentere Sporveiens strategi og hvordan man har arbeidet med effektivisering i strategiprogrammet "Best 2015"

- Dette gir Sporveien en fin mulighet til å formidle resultatene av det pågående effektiviseringsarbeidet internasjonalt og hvordan T-banen er og vil bli en sentral del av løsningen for en raskt voksende hovedstad i Norge, sier konserndirektør Bjørn Granviken.

Delegasjonen vil også få tid til et besøk på T-banens driftssentral og teste T-banens simulator som benyttes til trening for nyansatte T-baneførere samt trening og repetisjon for allerede ansatte T-baneførere.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen