FutureBuilt var representert på UFGC i Wien. Her er daglig leder Birgit Rusten og programleder Stein Stoknes sammen med Gerhard Babel-Sutter.
FutureBuilt var representert på UFGC i Wien. Her er daglig leder Birgit Rusten og programleder Stein Stoknes sammen med Gerhard Babel-Sutter. (Foto: UFGC)

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Det er over 300 prosjekter for urban utvikling bare i Europa. En forskningsstudie avdekket at selv om to byer ligger i samme land vet de ikke hva de andre driver med. UFGC ønsket å gjøre noe med dette.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Tanken var å få sammen CityChangers, folk som driver med urban utvikling og endringsprosesser i byene, sier Gerhard Babel-Sutter, initiativtager til UFGC. 

Samler CityChangers

Babel-Sutter og hans kompanjonger tok tak i resultatene i forskningsrapporten og startet arbeidet for en internasjonal konferanse i Graz, en relativt liten by i Steiermark i Østerrike, uten helt å ha oversikt over hva de gikk til.

– Vi tenkte at 200 deltagere ville være bra, det kom over 1000. Vi var totalt uforberedt og til dels uprofesjonelle. Det var ikke nok plass, markedsdirektøren i Saint-Gobain satt på gulvet, som mange andre. Men selv om det var kaos, likte jeg ånden som var under konferansen, sier Babel-Sutter.

Men det som gir størst tilfredsstillelse er å se at folk som ikke kjenner hverandre fra før, begynner å snakke sammen.

- Gerhard Babel-Sutter

– Det kom folk fra alle typer organisasjoner, fagfelt og hierarkier, og alle var lidenskapelig opptatt av det de drev med, og av å dele erfaringer på hva som virker og hva som ikke virker, forteller han.

Organisasjonen har blitt mer profesjonell og konseptet er utviklet. UFGC18 i Wien samlet 2300 deltagere. Babel-Sutter er fornøyd, men ikke først og fremst fordi innsjekkingen er effektiv og at byen kan vise frem et godt metro-system.

– Det er bra at ting fungerer, men det som gir størst tilfredsstillelse er å se at folk som ikke kjenner hverandre fra før begynner å snakke sammen. Da kan man få til endringer og det gjør meg glad.

Tok over stafettpinnen

På konferansens siste dag kunne Wiens viseordfører Maria Vassilakou gi stafettpinnen videre til den norske delegasjonen, som bestod av Hanna E. Markussen (byråd for byutvikling Oslo), Lisbeth Hammer Krog (ordfører Bærum), Lene Conradi (ordfører Asker) og Tore Opdal Hansen (ordfører Drammen).

– Jeg er stolt over at Europas største konferanse for bærekraftige byer i 2019 kommer til min by. Jeg gleder meg allerede til mange veivisende fremtidsprosjekter, sa Marcussen.

Gerhard Babel-Sutter, initiativtager til Urban Future Global Conference, mener det er viktig å samle CityChangers til dialog. Foto: Eirik Iveland

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, og UFGC blir et av hovedarrangementene. Da samles bedriftseiere, innovatører, beslutningstagere og journalister til årets største bærekraft-event. Samtidig runder FutureBuilt 10 år, og det passer godt å markere dette med en internasjonale konferanse.

– Vi har slått oss sammen med Urban Future-teamet for å lage den mest omfattende og spennende byutviklingskonferansen i Skandinavia så langt, sier programleder Stein Stoknes i FutureBuilt.

– Vi vil lage en fantastisk konferanse og vise fram både våre forbildeprosjekter, og mange andre spennende byutviklingstiltak som er realisert i regionen, sier Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt.

Skandinavisk preg

Programarbeidet startet med en workshop-samling på DogA i januar i år, med målsetting om å få innspill til neste års program. Folket samlet seg i grupper og diskuterte hvilke tema som skal tas opp, og hvilke foredragsholder man bør invitere til Oslo, i mai neste år.

– Vi har fått inn et omfattende materiale fra workshopen. Nå skal vi gå igjennom dette og i neste runde vil vi invitere fagfolk og andre interessenter, for å se mer spesifikt på tema. Også utdanningsinstitusjoner er interessante, både med tanke på innspill til programmet og for å spre budskapet, sier Stoknes.

Neste år vil UFGC ha et mer skandinavisk preg.

- Stein Stoknes

FutureBuilt bygger opp et nettverk med sine partnere, organisasjoner og foretak som er relevante for konferansen. Foruten Oslo kommune er også Drammen og Asker og Bærum med på laget.

– Neste år vil det bli et mer skandinavisk preg. Alle temaene er ikke klare ennå, men passivhus, mobilitet og energibruk blir nok å finne på agendaen, sier Stoknes. 

UFGC – Urban Future Global Conference

UFGC er verdens største møteplass for såkalte CityChangers, folk som ønsker å gjøre byene sine mer bærekraftige. Målet er å implementere gjennomarbeidede prosjekter i respektive byer for å bedre livene til alle som bor der. UFGC samler ekspertisen på dette området, på en nøytral arena uten en politisk agenda. Konferansen ble grunnlagt i 2014 av Gerald Babel-Sutter, og kommer til å finne sted i en ny europeisk by hvert år fra 2018 og fremover. Siden 2014 har antall besøkende på konferansen blitt tredoblet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen