Oslo S åpner igjen

Oslo S åpner igjen

Etter 6 uker med sommerstengt, åpnet endelig Oslo S for full togtrafikk mandag 08.08.2016.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunn

Oslo S har blitt kraftig oppgradert i sommer. Den enorme økningen i trafikken gjennom Oslo S de siste årene har presset fram behov for å oppgradere stasjonen. Sporene 12 til og med 19 har blitt fornyet, kjøreledningene er byttet ut og det er lagt over 62 kilometer med nye signalkabler. Fornyelsen har pågått siden 2009 og skal fullføres ved utgangen av 2017.

Det har også blitt gjort forberedende arbeider for å koble inn Follobanen som skal stå klar i 2021. Den siste uken har alt arbeidet blitt testet og kontrollert.

Moderniseringen av Oslo S vil øke kapasiteten og gjøre trafikkavviklingen mer fleksibel og robust.

Sommerstengt

Togene vestover har gått som normalt, men flere av linjene østover fra Oslo S har vært stengt i ukene 26, 27, 28, 29, 30 og 31. Togselskapene og Jernbaneverket har i felleskap informert om dette siden før jul 2015, beskrevet driftsopplegg for alternativ reise og oppfordret folk til å utvide ferien, ta hjemmekontor eller tilpasse seg på andre måter. I tillegg har det blitt bygget 8 dedikerte plattformer for buss-for-tog ved spor 19 på Oslo S. Disse plattformene har også fått nye digitale informasjonsskjermer.

Tiltakene ser ut til å ha virket. Aldri tidligere har trafikkavviklingen ved sommerstengningen av Oslo S gått så bra som i år.

Til toppen