Oslo Lufthavn tildelt prestisjetung miljøpris

Oslo Lufthavn tildelt prestisjetung miljøpris

Avinor Oslo Lufthavn ble tirsdag denne uken tildelt Eco-Innovation Award under en tilstelning i Athen. Det er bransjeorganisasjon Airports Council International Europe (ACI) som deler ut prisen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er både glade for stolte over å få denne anerkjennelsen for det viktige miljøarbeidet som gjøres på Oslo Lufthavn, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som mottok prisen på vegne av Oslo Lufthavn.

Juryen la spesielt vekt på at Oslo Lufthavn er den første lufthavnen i verden nå leverer jet biodrivstoff til alle flyselskap via det normale påfyllingssystemet for flydrivstoff. Dette ble betegnet som et pionerarbeid. Juryen fremhevet også det gode samarbeidet Avinor har fått i stand med drivstoffleverandøren AirBP og flyselskapene Lufthansa Group, KLM og SAS - et eksempel til etterfølgelse for lufthavner over hele verden.

Riktig og viktig miljøskritt

Luftfarten har satt som mål at veksten i flytrafikken skal være klimanøytral fra 2020 og innen 2050 skal CO2-utslippene være halvert.

- Leveransen av jet biodrivstoff på Oslo Lufthavn er et viktige skritt på veien mot en klimanøytral luftfart. Da vi startet leveransen av jet biodrivstoff i januar i år var nettopp noe av hensikten å vise at dette er mulig å gjennomføre. At vårt pionerarbeid nå blir trukket frem som en inspirasjon til lufthavner over hele verden om gjøre det samme er helt i tråd med det vi ønsker å oppnå, avslutter Falk-Petersen.

En rekke miljøtiltak

Juryen fremhevet i sin vurdering av Oslo Lufthavn også en rekke andre miljøtiltak som gjennomføres, i tillegg til jet biodrivstoff-leveransen. Blant annet et banebrytende snøkjøleanlegg, et prosjekt med andre generasjons syntetisk biodrivstoff til tunge kjøretøyer og en rekordhøy kollektivandelen i tilbringertransporten på nær 70 prosent.

Ingen andre lufthavner i Europa har høyere kollektivandel. Oslo Lufthavn ble tildelt Eco-Innovation Award også i 2014.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen