Oslo lufthavn stenger rullebane

Oslo lufthavn stenger rullebane

Grunnet reasfaltering stenges hele vestre rullebane for flytrafikk 10. - 13. juli og 17. - 20. juli.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vestre rullebane stenges

Oslo Lufthavn legger ny asfalt på vestre rullebane, et prosjekt som startet 11. april.

Hele prosjektet gjennomføres i tre etapper, hvor rullebanen har vært i bruk med forkortet bane i to av etappene.

- Det siste som gjenstår i prosjektet er asfalteringen av midtseksjonen, og da må vestre rullebane stenges helt for flytrafikk, forteller prosjektleder Runar Botten ved Oslo Lufthavn

- Dette betyr at vi får litt begrenset kapasitet på Oslo Lufthavn, men med god planlegging hos alle parter mener vi det skal gå uten altfor store driftsforstyrrelser, sier Botten.

- Arbeidene er væravhengig, og er det meldt veldig mye regn kan det hende vi må flytte tredje og siste etappe til helgen etter.

Prosjektet ligger for øyeblikket én uke foran opprinnelig plan.

Norgesrekord i asfaltutlegging

Prosjektet i seg selv er unikt, all den tid man har klart å ha samtidig flytrafikk på en rullebane som reasfalteres.

Samtidig har Veidekke i løpet av prosjektet sannsynligvis satt norgesrekord i asfaltutlegging.

- I løpet av første etappe la vi ut 18 500 tonn asfalt på tre dager. På to skift var det totalt 140 personer i sving for å få dette i havn, og det var nesten ikke mulig å oppdrive asfalt andre steder på Østlandet disse dagene, forteller Botten.

- Asfaltfabrikkene på Sørlie og Ringsaker i Hedmark var i full beredskap og bare på Sørlie gikk det 24 asfaltbiler i skytteltrafikk med én times kjøring hver vei. Totalt var det 38 asfaltbiler.

Totalt legges det ut 45 000 tonn asfalt i hele prosjektet. I tillegg gjennomføres det andre anleggsarbeider på rullebanen, og disse utgjør 30-40 % av prosjektkostnadene.

Hele prosjektet har en totalramme på over 150 millioner kroner.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen