Oslo Lufthavn stenger for testing

Oslo Lufthavn stenger for testing

Den 1. desember går utbyggingsprosjektet inn i en ny fase som heter 'periodisk operativ prøvedrift'. Det betyr blant annet at flyplassen stenger helt for passasjertrafikk julaften klokken 15.00.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter 1. desember er anlegget på nye Oslo Lufthavn testet teknisk, og testet med en viss belastning i såkalte tjenestetester.

- Når vi har kommet så langt at de nye anleggene er koblet sammen, er det begrenset hva som kan testes uten at vi risikerer operative konsekvenser for driften, sier Hans Petter Stensjøen, prosjektleder for idriftsettelsen av nye Oslo Lufthavn.

- Dette gjelder spesielt sammenkoblingen mellom eksisterende systemer og de nye systemene som leveres i T2-prosjektet og irr-situasjoner. Vi har bygget et fjerde reservekraftaggregat ved reservekraftstasjonen, som skal gi oss nok reservestrøm ved en svikt i strømforsyningen, og har behov for å forsikre oss om at dette fungerer sammen med anleggene for øvrig, legger han til.

Flyplassen stenger for testing

Videre har man utvidet stort sett alle anlegg på flyplassen innenfor automasjon, elektro og IKT, slik at de også dekker T2-arealene.

- På grunn av dette har vi valgt å stenge terminalen for passasjertrafikk i julen 2016, nærmere bestemt fra kl. 15.00 på julaften og frem til kl. 11.00 på 1. juledag, sier Stensjøen.

Valget av tidspunkt er fordi dette berører færrest passasjerer, og dermed anses minst negativt totalt sett. I denne perioden vil det ikke planlegges med ankomster og avganger.

- Å sette i drift et så stort anlegg er krevende, og uansett hvor mye vi tester er det en vesentlig risiko for at det oppstår tekniske feil som berører de reisende, forklarer han videre.

- For å unngå større tekniske feil våren 2017, må vi gjøre det vi kan for å forhindre dette i forkant.

Nå jobbes det for fullt med detaljplanene for testene, men flere ansatte vil bli berørt.

- Så langt er det vurdert at ca. 150 personer både i Avinor og hos våre samarbeidsparter vil måtte jobbe denne kvelden/natten. Hvem dette er må konkretiseres i hver enkelt avdeling når planen er lagt. Vi vil gjøre det vi kan for at vi både kan få gjennomført testen på en hensiktsmessig måte, og at vi kan få en hyggelig og minnerik opplevelse på jobb, avslutter Stensjøen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen