Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Fusjonsbeslutningen er meldt til Foretaksregisteret, og kreditorfristen på seks uker utløper i januar 2016. Fusjonen forventes å bli endelig gjennomført i begynnelsen av januar 2016.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram som legger opp til en tettere samordning av virksomhetene.

Når Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen i januar vil følgende skje:

  1. Det overtakende selskap, Avinor, overtar alle OSLs eiendeler, rettigheter og forpliktelser, inkludert de ansatte, hvilket blant annet innebærer at alle avtaler som er inngått med OSL, overføres til Avinor.
  2. OSL som overdragende selskap vil bli oppløst, og organisasjonsnummeret til OSL slettes fra Foretaksregisteret.

For den enkelte kunde, leverandør og samarbeidspartner vil fusjonen ikke ha noen praktisk betydning da:

  • Virksomheten i OSL vil fortsette uendret i Avinor
  • De samme personene som før, vil utføre arbeidet og inneha lederfunksjonene på Oslo Lufthavn
  • Kontraktsparter vil beholde samme betingelser som tidligere og Avinor overtar OSLs forpliktelser

OSLs kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil få tilsendt et eget brev med informasjon om fusjonen.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen