Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Fusjonsbeslutningen er meldt til Foretaksregisteret, og kreditorfristen på seks uker utløper i januar 2016. Fusjonen forventes å bli endelig gjennomført i begynnelsen av januar 2016.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram som legger opp til en tettere samordning av virksomhetene.

Når Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen i januar vil følgende skje:

  1. Det overtakende selskap, Avinor, overtar alle OSLs eiendeler, rettigheter og forpliktelser, inkludert de ansatte, hvilket blant annet innebærer at alle avtaler som er inngått med OSL, overføres til Avinor.
  2. OSL som overdragende selskap vil bli oppløst, og organisasjonsnummeret til OSL slettes fra Foretaksregisteret.

For den enkelte kunde, leverandør og samarbeidspartner vil fusjonen ikke ha noen praktisk betydning da:

  • Virksomheten i OSL vil fortsette uendret i Avinor
  • De samme personene som før, vil utføre arbeidet og inneha lederfunksjonene på Oslo Lufthavn
  • Kontraktsparter vil beholde samme betingelser som tidligere og Avinor overtar OSLs forpliktelser

OSLs kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil få tilsendt et eget brev med informasjon om fusjonen.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen