Oslo Lufthavn åpnet renseanlegg for PFOS

Oslo Lufthavn åpnet renseanlegg for PFOS

Renseanlegget for miljøgiften PFOS åpnet i oktober, og de første analyseresultatene fra anlegget på brannøvingsfeltet er svært positive.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Renseanlegget på vestsiden av lufthavnen åpnet i høst og vi er optimistiske med tanke på den videre prosessen, sier avdelingssjef for vann og avløpshåndtering ved Oslo Lufthavn, Grethe Østby Stave.

PFOS har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet, hovedsakelig på grunn av gode overflateegenskaper. Dette har gjort det velegnet til bruk i brannskum. Det har også blitt brukt i skismurning, i teflonbelegg, i oljer og til impregnering av tekstiler. PFOS er en miljøgift som ikke brytes ned i naturen, men blir værende i miljøet i svært lang tid. Oslo Lufthavn sluttet å bruke PFOS-holdig brannskum i 2001, seks år før det i 2007 ble innført strenge restriksjoner på PFOS-holdig brannskum.

- Gjennom å etablere dette renseanlegget mener vi at vi har kontroll på spredningen av PFOS fra brannøvingsfeltet, og dermed har vi nådd en svært viktig milepæl, sier Østby Stave.

God kontroll på utslipp – ikke til fare for mennesker

I november 2013 fikk Oslo Lufthavn pålegg fra Miljødirektoratet om å rydde opp PFOS-forurensningen ved sitt brannøvingsfelt. Da var arbeidet allerede godt i gang, ettersom prosessen med en plan for opprydning startet allerede i 2011. Effektiv opprydding av PFOS har vært, og er fortsatt, et nybrottsarbeid som har tatt tid. Det er få tiltaksmetoder man har lang erfaring med ved virkelige lokaliteter, selv om flere metoder viser gode resultater i laboratorieskala og småskala-forsøk ute.

[img id="1"]

- I tillegg til å rense grunnvannet har vi også valgt å rense spillvann fra øvingsfeltene. Det har blitt installert et separat renseanlegg bestående av tre containere med rensefilter, og dette gjør oss trygge på at det ikke er noe PFOS-forurenset spillvann som spres til Ullensaker kommunes renseanlegg. OSL og Avinor er langt fremme når det gjelder å håndtere PFOS forurensninger. I dette arbeidet har det vært viktig å dokumentere at utslippene ikke medfører fare for mennesker, forteller Østby Stave.

Miljødirektoratet er fornøyde

Fjerningen av PFOS fra brannøvingsfeltet er planlagt i to faser. Første fase var anskaffelsene for rensing av grunnvann som ble gjort vinteren 2014/2015. En pilot på rensing av grunnvann ble startet i mai, og hovedanlegget var altså i full drift fra 9. oktober.

Neste fase vil bestå i å avklare om ytterligere tiltak er nødvendige for håndtering av PFOS-forurenset jord, og planlegging og testing av disse arbeidene er i full gang. Miljødirektoratet var på befaring på anlegget 26.oktober, og er fornøyde med fremdriften.

- Brannøvingsfeltetved Oslo Lufthavn (OSL) er forurenset med stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) fra tidligere bruk av stoffet i brannskum, både i jorda og i grunnvannet. Forurensningen har også spredd seg med grunnvannet ut av området og til bekker. Det har vært viktig for Miljødirektoratet at OSL tar ansvar for å stoppe spredning av forurensning og at de videre tar ansvar for å rydde opp i forurensede masser. Miljødirektoratet er fornøyd med at OSL etter en prøveperiode er i gang med rensing av grunnvannet som stanser spredning av forurensning fra området, sier senioringeniør i Miljødirektoratet Olaug Bjertnæs.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen