Oslo kommune gir Sporveien ansvar for å kjøpe nye trikker til hovedstaden

Oslo kommune gir Sporveien ansvar for å kjøpe nye trikker til hovedstaden

Sporveien har fått det overordnede ansvaret for å anskaffe nye trikker til Oslo. Sporveien ble i dag informert om beslutningen i et eierbrev fra byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

«Vi har valgt å legge det overordnede ansvaret for trikkeanskaffelsen til Sporveien. Trikkeprogrammet, bestående av Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten, skal videreføres, og Sporveien skal ha den overordnede ledelsen.Jeg ser frem til at Sporveien og trikkeprogrammet nå kommer i gang med arbeidet og er trygg på at det vil bli ivaretatt på en god måte på vegne av hele hovedstaden, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, fra Venstre.

–Tillitserklæring til Sporveien

«Sporveien setter nå i gang arbeidet med å sikre at denne anskaffelsen blir organisert og planlagt i tråd med bestillingen vi har mottatt fra byrådsavdelingen. Dette er en tillitserklæring til oss i Sporveien, og vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre at hovedstadens innbyggere får de beste trikkene som kan anskaffes.I det videre arbeidet med anskaffelsen vil vi sikre at vi har med oss kompetansen fra alle deltagerne i Trikkeprogrammet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Arbeidet med å anskaffe nye trikker og legge til rette for infrastruktur og baser for de nye trikkene er så langt utredet i et forprosjekt med deltagelse fra Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. Dette forprosjektet ble avsluttet før sommeren og beslutningen om å starte arbeidet med selve anskaffelsen sikrer nå videre fremdrift i arbeidet.

– Viktig at alle står bak denne beslutningen

«For de ansatte i Sporveien er dette en viktig dag. Vi har alltid ment at denne anskaffelsen burde ivaretas der kompetansen rundt trikk er størst. Nå er dette godt ivaretatt og vi ser frem til at arbeidet kommer i gang. Nå er det viktig at alle selskapene og involverte i kollektivtrafikken står samlet bak denne beslutningen og bidrar til å støtte opp om trikkekjøpet», sier Rune Aasen som er leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, OSA.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen