Oslo kommune gir Sporveien ansvar for å kjøpe nye trikker til hovedstaden

Oslo kommune gir Sporveien ansvar for å kjøpe nye trikker til hovedstaden

Sporveien har fått det overordnede ansvaret for å anskaffe nye trikker til Oslo. Sporveien ble i dag informert om beslutningen i et eierbrev fra byråd for miljø og samferdsel Guri Melby.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

«Vi har valgt å legge det overordnede ansvaret for trikkeanskaffelsen til Sporveien. Trikkeprogrammet, bestående av Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten, skal videreføres, og Sporveien skal ha den overordnede ledelsen.Jeg ser frem til at Sporveien og trikkeprogrammet nå kommer i gang med arbeidet og er trygg på at det vil bli ivaretatt på en god måte på vegne av hele hovedstaden, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby, fra Venstre.

–Tillitserklæring til Sporveien

«Sporveien setter nå i gang arbeidet med å sikre at denne anskaffelsen blir organisert og planlagt i tråd med bestillingen vi har mottatt fra byrådsavdelingen. Dette er en tillitserklæring til oss i Sporveien, og vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre at hovedstadens innbyggere får de beste trikkene som kan anskaffes.I det videre arbeidet med anskaffelsen vil vi sikre at vi har med oss kompetansen fra alle deltagerne i Trikkeprogrammet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Arbeidet med å anskaffe nye trikker og legge til rette for infrastruktur og baser for de nye trikkene er så langt utredet i et forprosjekt med deltagelse fra Sporveien, Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten. Dette forprosjektet ble avsluttet før sommeren og beslutningen om å starte arbeidet med selve anskaffelsen sikrer nå videre fremdrift i arbeidet.

– Viktig at alle står bak denne beslutningen

«For de ansatte i Sporveien er dette en viktig dag. Vi har alltid ment at denne anskaffelsen burde ivaretas der kompetansen rundt trikk er størst. Nå er dette godt ivaretatt og vi ser frem til at arbeidet kommer i gang. Nå er det viktig at alle selskapene og involverte i kollektivtrafikken står samlet bak denne beslutningen og bidrar til å støtte opp om trikkekjøpet», sier Rune Aasen som er leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, OSA.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen