Oslo Havn søker utvikler til skur 40 på Vippetangen

Oslo Havn søker utvikler til skur 40 på Vippetangen

Oslo Havn søker driftig aktør til å skape utadrettet publikumsvirksomhet med folkelig profil på Vippetangen, «midt» på Oslos 9 km lange havnepromenade.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo Havn KF skal vitalisere og åpne havnefronten langs Oslo for mer folkeliv. Stadig større deler av havnefronten er de siste ti år blitt tilgjengelig for publikum. I 2015 åpnet Oslos havnepromenade langs hele sjøfronten.

[factbox id="2"]

Utadrettet publikumsvirksomhet

Nå ønsker Oslo Havn å leie ut skur 40 på Vippetangen til utadrettet publikumsvirksomhet - med en leieperiode på 5 år (2016-2021) med mulighet for forlengelse. En ser for seg at ny aktivitet i skuret kan være klart fra høsten 2016/våren 2017. Vippetangen er i prosess for fremtidig ny regulering, men i påvente av denne søkes det etter seriøs aktør som kan utnytte Vippetangens unike beliggenhet og samtidig supplere Fjordbyen med nytt innhold.

Skur 40

Skuret har en flott beliggenhet ved kaikanten ytterst på utstikker III på Vippetangen, med Danskebåten, Fiskehallen og kornsiloen som nærmeste naboer. Til Vippetangen er det bussforbindelse til Jernbanetorget. Avstanden fra skuret Vippetangen til Oslo S og Rådhusplassen er ca 1 km.

En seriøs aktør

HAV søker etter en seriøs aktør som har forslag til et bærekraftig driftskonsept og kan stå for utvikling av skur 40, slik at skuret får en folkelig utadrettet profil. Gode og kreative løsninger etterlyses. Eksempler på dette kan være, restaurant, bar, cafe, galleri, mathall, aktivitetshus, museum mv. Listen er ikke uttømmende. Det ønskes primært helårsrettet drift. Alle profesjonelle aktører ønskes velkommen til å sende søknad med utfyllende utviklings- og forretningsplan.

Valg av leietaker vil basere seg på en samlet helhetsvurdering, hvor bla. erfaring, kvalifikasjoner, konsept og estetikk vil bli vektlagt. HAV forbeholder seg retten til å forkaste samtlige søknader.

Til toppen