Oslo får Nordens største T-banenett

Oslo får Nordens største T-banenett

Søndag åpnet den nye T-banetunnelen i Oslo mellom Økern og Sinsen, og Løren stasjon blir den 101. stasjonen i T-banenettet. Banen binder øst og vest i Oslo sammen på en ny måte og åpner samtidig for en etterlengtet frekvensøkning på Linje 3.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er en historisk dag og vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til en ny T-banehverdag, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Svært vellykket arbeid

Etter nesten tre års byggetid ble den nye tunnelen og stasjonen høytidelig åpnet i dag. Den 1,6 kilometer lange tunnelen er sprengt ut under Oslo og gir en direkteforbindelse fra Grorudbanen vestover mot Sinsen, Storo og Nydalen. Stasjonen, som ligger 26 meter under bakkenivå, tilsvarer et bygg på ti etasjer og er den første nye stasjonen i Oslo på ti år. Oslo er dermed byen i Norden med flest T-banestasjoner. Den særegne stasjonen er utsmykket med markante kunstverk som skaper en helt spesiell ramme for de 8000 kollektivreisende som er ventet å bruke stasjonen daglig.

– Lørenbanen med Løren stasjon er det største og viktigste kollektivtrafikkprosjektet i Oslo på 10 år. Arbeidet har vært krevende, men vi har holdt både fremdrift og kostnader i tråd med budsjett og fremdriftsplan. Det er gledelig å konstatere at vi har lykkes svært godt i arbeidet med Lørenbanen. Dette gir mer kollektivtrafikk for pengene, sier Sporveissjefen Cato Hellesjø. - Det skyldes i stor grad svært god planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av hele prosjektet. Det er også en gledes dag for Oslo by som nå får knyttet til seg enda en ny bydel til T-banenettet.

Dobler frekvensen på linje 3

Løren stasjon og Lørenbanen betyr mye for byutviklingen på Løren og knytter en voksende bydel til et effektivt og kapasitetssterkt T-banenett. Samtidig frigjør Lørenbanen plass i fellestunnelen gjennom sentrum slik at alle østlige linjer i Oslo nå får to avganger i kvarteret.

– Det som er en gledelig dag for våre kunder her på Løren er faktisk en enda mer gledelig dag for våre kunder som benytter linje 3. Ikke bare gjenåpner banen helt ut til Mortensrud i dag, denne tunnelen gjør også at vi kan doble frekvensen til to avganger i kvarteret her, sier Bernt Reitan Jenssen.

[youtube id="OnAefvXjsu0"]

Kollektivløft for ny bydel

– Lørenbanen og Løren stasjon er en milepæl for utviklingen av nye boligområder i Oslo. Med stasjon nummer 101 på T-banenettet får beboerne og næringslivet på Løren et skikkelig kollektivløft og en effektiv forbindelse til resten av byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det nye byrådet har satt ambisiøse mål om klimakutt og redusert biltrafikk i bystyreperioden. Videreutvikling og styrking av kollektivnettet er helt nødvendig for å nå disse målene.

- Åpningen av Lørenbanen, sammen med dobling av kapasiteten på Østensjøbanen og ny rutetabell gir betydelig økt kapasitet i kollektivnettet. Dette er viktige grep for å få enda flere til å reise klimavennlig og gi Oslos innbyggere en enklere hverdag, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Lørenbanen er bare starten

Utbyggingen på Løren er bare starten på befolkningsveksten som kommer i Oslo og Akershus. Derfor haster det å komme i gang med de neste store infrastrukturprosjektene.

- Oslo vokser med 12.000 nye innbygger hvert år. Gode baneløsninger er avgjørende for å møte det økte transportbehovet. En ny sentrumstunnel må på plass om ikke T-banenettet skal bli overbelastet. Det vil koste minst 16 milliarder kroner. Vi skal ta vår skjerv, men Oslo kan ikke ta denne regningen alene, her må staten på banen, sier Raymond Johansen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen