Oslo er kåret til miljøhovedstad
(Foto: Visit Oslo / Thomas Johannessen)

Oslo er kåret til miljøhovedstad

– EU har kåret Oslo til Europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer. – Den er en anerkjennelse av hva vi har fått til, gjennom langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Tittelen som Europeisk miljøhovedstad 2019 stadfester at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i det grønne skiftet, sier kommunikasjonsansvarlig Marianne Alfsen. Hun arbeider i sekretariatet for «Oslo, verdens miljøhovedstand 2019».

– Oslo har fått denne anerkjennelsen på bakgrunn av hvordan vi i fellesskap har tatt vare på marka, renset fjorden, gjort kysten tilgjengelig for innbyggerne, fått på plass kildesortering av avfall som gir biogass til busser, og etablert en bomring som har vært avgjørende for finansiering av kollektivtrafikken og et nytt sykkelveinett.

Oslos innovative og omstillingsvillige næringsliv er også en viktig bidragsyter. Det samme er et bredt spekter av grasrotorganisasjoner, som engasjerer og inspirerer befolkningen til å bli med i det grønne skiftet, og byens solide kunnskapsmiljøer, som leverer nye løsninger og driver oss stadig fremover. Og sist, men ikke minst, er dette en utmerkelse til alle som bor i Oslo, som har vist en omstillingsvilje i verdensklasse. Derfor skal dette først og fremst være Oslofolks år. Sammen har vi skapt denne byen slik den er, konstaterer hun.

In parts of Oslo, home care services are carried out by electric bicycle. The result? The carers get there quicker - as well as cut emissions. This is Nasra Mohamed Roble, who takes care of the elderly in the city centre borough of Tøyen. Foto: Krister Sørbø / Klimaetaten

– Hva ønsker dere å oppnå med året?

– Å være miljøhovedstad betyr mer enn en grønn fjær i hatten. Vi vil at markeringen skal føre til direkte miljø- og klimaresultater. Kommunen står bare for under 10 prosent av klimautslippene i Oslo. Vi trenger å få hele byen med oss for å få bukt med de resterende 90 prosentene. Vi må løfte sammen om vi skal redusere overforbruket av ressurser, hindre mer plast fra å havne i fjorden og bevare det biologiske mangfoldet i byen vår. Miljøhovedstadsåret handler derfor i stor grad om å mobilisere og inspirere til å øke takten i den grønne omstillingen, slår hun fast.

Rollemodell for andre byer

Byene vokser over hele verden, og over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. 70 prosent av alle utslipp står byene for. Slik er byene både en sentral del av problemet, men også avgjørende for å løse verdens miljø- og klimautfordringer. Det er i de store byene at nye måter å reise og bo på blir oppfunnet, og at nye teknologiske løsninger for hvordan vi lever blir tatt i bruk.

Marianne Alfsen forteller at Oslo er i en unik situasjon i så måte:

Marianne Alfsen Kommunikasjonsansvarlig, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

– Vi er små nok til at vi kan prøve ut nye løsninger, samtidig som vi er store nok til at løsningene som fungerer hos oss kan skaleres opp og tas i bruk av større byer ute i verden. Oslo kan være en pilot for gode miljøløsninger på mange områder, slik vi i dag er på elbiler eller karbonfangst- og lagring fra avfallsanlegget på Klemetsrud. I tillegg har vi en befolkning som er nysgjerrige og modige, og som raskt tar i bruk nye og smarte løsninger som gjør hverdagen enklere.

– EU-kommisjonen, som har kåret Oslo til miljøhovedstad, har vel klare forventninger?

– Ja, vi skal være rollemodeller for andre byer, og skape arenaer der folk som jobber med byutvikling, klima og miljø kan møtes, dele kunnskap og styrke den grønne utviklingen Europas byer står for, sier hun og fortsetter like entusiastisk:

– Som Europeisk miljøhovedstad vil Oslo derfor være i det internasjonale søkelyset i 2019. Det passer som hånd i hanske med Norges satsing på eksport av grønne løsninger.

Fremskynder planer

Men det er ikke bare engasjement, innsatsvilje og entusiasme statusen som europeisk miljøhovedstad har utløst. Det har også ført til at flere nå er blitt inspirert til å fremskynde grønne tiltak.

Ruter og Posten har for eksempel fremskyndet investeringer i elektriske busser og lastebiler. Obos vil bygge Norges første leilighetsbygg som plusshus, som produserer mer energi enn det forbruker.

Public transport in Oslo, bus and tram. Foto: Fartein Rudjord

Osloskolen har satt seg som mål å bli miljøsertifisert innen 2019. Kultur- og idrettsetaten har på sin side satt seg som mål å erstatte gummigranulat fra kunstgressbaner og øke satsningen på ombruk, bytting og låneordninger, mens byrådet mener at Oslo bør bli første by ut til å forby unødvendig plast minner Alfsen om.

Løfter Oslo inn i fremtiden

– Hva er dere mest opptatt av akkurat nå om dagen?

– Akkurat nå planlegger vi i Oslo kommune alt som skal skje i 2019. Vi har invitert hele byen til å lage et program som skal vise hvordan vi løfter Oslo inn i fremtiden.

At Oslo er blitt kåret til Europeisk miljøhovedstad 2019 har allerede utløst et skred av engasjement og innsatsvilje. Nesten 170 organisasjoner, bedrifter og kunnskapsmiljøer har søkt om å bli partnere og delta med egenfinansierte aktiviteter i det offisielle programmet. Det er alt fra store næringslivs- og samfunnsaktører som NSB, Storebrand, Obos og Hafslund, Den Norske Kirke, Tekna og byens universiteter, til Naturvernforbundet, Norway Cup, Øya-festivalen og små nabolagsorganisasjoner.

– Og det allerede et halvt år før vi begynner. Sammen skal vi lage et program som skal bidra til å løfte Oslo inn i fremtiden.

Markeringen av Oslo som Europeisk miljøhovedstad blir et år med flere hundre arrangementer over hele byen – fra humlevandringer og europeisk miljøbarneleir, til en hel uke dedikert til smart transport og verdens største konferanse for byutviklere, Urban Future Global Conference. Målet er å engasjere alt fra barnehageunger til internasjonale eksperter.

Foto: iStock

– Oslo kommune skal selvsagt også selv bidra med mye i miljøhovedstadsåret: Osloskolen skal for eksempel ha egne aktiviteter som skal engasjere barn til praktisk innsats for nærmiljøet, det blir nabolagsprogram i alle bydeler og vi skal også gi tilskudd til friluftslivs- og naturvernorganisasjoner.

Programmet lanseres under Oslo Innovation Week siste uken i september. Det skal også være noen store, internasjonale arrangementer, (listet opp nedenfor), som kan være av interesse. Brorparten av programmet vil jo være rettet mot folk i Oslo, for eksempel en egen "mobilitetsuke" i september 2019, som vil samle en rekke ulike arrangmenter knyttet til transport og mobilitet under samme paraply - som lastesykkelparade og åpen jernbanedag, avslutter hun.

Arrangementer av relevans for transport og samferdsel:

21. – 22. mars 2019: Nordic Electric Vehicle Summit
Internasjonal konferanse om elektrifisering av transportsektoren på land, sjø og i luften. Oslo kommune vil ha en egen delsesjon.

9. – 10. april Nordic Biogas Conference
Nordiske biogasløsninger for et globalt marked.

22 – 24. mai Urban Future Global Conference
Stor konferanse om bærekraftig byutvikling vil samle 2500 city changers.

Nordisk hovedstadskonferanse vil arrangeres i tilknytning til konferansen, det samme vil møte i Global Compact Cities Program.

4. – 7. juni Nor-shipping 2019 – sterkt fokus på bærekraftig havnæring. Hadde 35 000 besøkende på arrangementet i 2017.                                                                       

                                                                                                                                               

 


                                               

Til toppen