Optiske illusjoner gir tryggere veier

Optiske illusjoner gir tryggere veier

Gangfeltets maling i 3D skal få bilistene til å senke hastigheten. Ideen har vært testet i flere land. Nå er det India sin tur.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gangefelt malt på en spesiell måte gir optisk illusjon av at det er noe som er plassert på veien. Dette har som mål å lure og tvinge bilistene til å redusere farten.

[img id="1"]

Metoden har vært testet lokalt, blant annet i USA og Kina. Nå er den stadig mer populær i India.

- Vi vil teste 3D-malinger som virtuelle fartsdempere, skriver Indias transportminister på Twitter.

Den nye ideen skal erstatte de fysiske fartsdemperne som ble tidligere tatt bort fra indiske veier.

Tidligere i år viste to indiske kvinner sine optiske illusjoner som de på eget initiativ malte på et gangefelt i India. Myndighetene skal nå teste ideen på flere veier i delstaten Gujarat hvor kvinnene kommer fra.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen