Optimal utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet

Optimal utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet

Powel kunngjorde mandag en ny samarbeidsavtale med Enfo, enledende nordisk aktør innen aggregatorvirksomhet. Avtalen skal legge til rette for at morgendagens nettselskap, DSO, kan optimalisere sine drift- og planleggingsprosesser med utnyttelseav fleksibiliteten i kraftsystemet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Smart utnyttelse av sanntidsinformasjon og styringsmuligheter vil være avgjørende for å realisere gevinster knyttet til det smarte strømnettet. Med forvaltning av forbrukerfleksibilitet integrert i fagsystemene reduseres investerings- og driftskostnadene.

[factbox id="1"]

Svakt kraftnett

Nettselskapene opplever omfattende og store utfordringer knyttet til et aldrende og svakt kraftnett, økte krav til effektivitet, klimautfordringer og integrasjon av fornybar energiproduksjon. For å opprettholde leveringskvalitet og håndtere stadig mer effektkrevende apparater står nettselskapene, i følge NVE og Statnett, ovenfor et investeringsbehov på rundt 140 milliarder kroner fordelt på sentral-, regional- og distribusjonsnettet i årene 2014 – 2023.

Historisk endringsprosess

Det tradisjonelle nordiske elektriske kraftsystemet har blitt bygget ut over en periode på over 100 år. Kraftsystemet gjennomgår nå en historisk endringsprosess i møtet med smarte målere, instrumentering med sensorer og styrbare enheter som muliggjør realisering av et smart nett.

- Enfo har bidratt til å synliggjøre den nordiske modellen i det regulatoriske arbeidet med fleksibilitetsmarkeder i EU. Vi benytter denne kunnskapen både i rådgivning inn mot nordiske aktører og i utviklingen av morgendagens systemer for utnyttelse av fleksibilitet i lys av kraftsystemets behov. Koblingen mellom Enfo og Powel vil muliggjøre realisering av nettselskapets og markedselskapenes behov for å utnytte fleksibiliteten på forbrukersiden på en optimal måte, samtidig som nøytralitet og transparens opprettholdes sier Eilert Bjerkan, administrerende direktør i Enfo.

Fleksibilitet i kraftsystemet

- Powel ser store muligheter for bedre utnyttelse av fleksibilitet i kraftsystemet gjennom å legge til rette mekanismer som sikrer tett samspill mellom de ulike komponenter som mater inn eller tar ut kraft fra nettet. Det handler i praksis om å utnytte mulighetene i ny teknologi, legge til rette for ny lokal produksjon, elektrifisering av transport og mer rasjonell drift og utvikling av kraftnettet på en måte som reduserer behovet for investeringer i nettet i stedet for å øke investeringsbehovet. Samarbeidsavtalen med Enfo vil gi trygghet for at våre kunder kan realisere store verdier gjennom etablering av nye markedsmekanismer og et smartere nett, sier Kjetil Storset, direktør i Smart Infrastruktur-avdelingen i Powel.

Standardiserte grensesnitt og standardkomponenter fra våre teknologipartnere Microsoft Azure og Esri er fundamentet i Powel sin Mobile first, Cloud First strategi og realisering av nye skytjenester for smarte nett.

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen