Oppgraderingen av Follotunnelen gir økt sikkerhet

Oppgraderingen av Follotunnelen gir økt sikkerhet

Statens vegvesen setter mandag 4. april 2016 i gang med utbedringsarbeidet av Follotunnelen på E6 i Akershus.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet vil pågå ett års tid og gi en langt tryggere tunnel for trafikantene. Arbeidet er del av den nasjonale planen for å oppgradere 200 tunneler i perioden 2015 til 2019.

Omfattende arbeider gir tryggere tunnel

- Det er et omfattende utbedringsarbeid som starter nå og som skal pågå frem til sommeren 2017. Arbeidet vil gi trafikantene vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveger og enklere håndtering ved eventuelle ulykker, forteller prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

I Follotunnelen er kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr gått ut på levetid slik at det må byttes. Det blir installert sterkere lys i tunnelen og ventilasjonskapasiteten vil øke. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i vegbanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen blir satt opp.

Kalleberg sier det også skal legges til rette for nødnett for nødetatene, DAB+ og tidligere og bedre informasjon til trafikantene ved ulykker.

Ulike kjøremønstre, reduser farten!

I all hovedsak vil tunnelen stenges på kvelds- og nattestid – det vil si mellom kl. 21.00 og kl. 05.30. Det legges opp til å stenge ett tunnelløp av gangen, og det avvikles toveis trafikk i det motsatte løp. Sydgående løp tas først, men noe vekselvis stenging mellom løpene må påregnes.

- I perioden 11. juli til 19. august blir ett løp stengt hele døgnet. Det andre løpet vil da være åpent for toveis trafikk. Da forventer vi noe mer kø over hele døgnet. Det er veldig viktig at trafikantene overholder fartsgrensene og følger nøye med på skilting før og inne i tunnelen da kjøremønstrene vil endre seg avhengig av fremdriften i arbeidet. Når vi vet at fartsnivået er høyt før man kommer til Follotunnelen, vil vi i samarbeid med politiet fortløpende vurdere ulike tiltak, både av hensyn til sikkerheten for arbeiderne som jobber der og trafikantene, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Beregn ekstra kjøretid

Trafikken på kveld- og nattestid er lavere enn på dagtid. Kalleberg forventer ikke at nattestengingen skal føre til store køer, men ber likevel trafikantene beregne ekstra tid.

- Erfaringer fra tidligere tunnelstegninger viser at trafikantene trenger noe tid å venne seg til det nye trafikkmønsteret.  Vi må derfor se an trafikkbildet før vi kan si noe mer nøyaktig om omfanget av køer og ekstra reisetid. Vi oppfordrer likevel trafikantene til å beregne noe ekstra reisetid i perioden, sier Thomas Kalleberg.

Han ber også trafikantene om å være smidige og slippe andre trafikanter frem i fletteområdene.

- Det mest effektive er at trafikantene bruker begge felt helt frem til innsnevringen før man fletter. Dersom alle er tålmodige, smidige og hensynfylle, håper vi det vil redusere køene betraktelig, sier Kalleberg.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen