Oppgraderingen av Follotunnelen gir økt sikkerhet

Oppgraderingen av Follotunnelen gir økt sikkerhet

Statens vegvesen setter mandag 4. april 2016 i gang med utbedringsarbeidet av Follotunnelen på E6 i Akershus.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet vil pågå ett års tid og gi en langt tryggere tunnel for trafikantene. Arbeidet er del av den nasjonale planen for å oppgradere 200 tunneler i perioden 2015 til 2019.

Omfattende arbeider gir tryggere tunnel

- Det er et omfattende utbedringsarbeid som starter nå og som skal pågå frem til sommeren 2017. Arbeidet vil gi trafikantene vesentlig tryggere innkjøringssoner, rømningsveger og enklere håndtering ved eventuelle ulykker, forteller prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens vegvesen.

I Follotunnelen er kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr gått ut på levetid slik at det må byttes. Det blir installert sterkere lys i tunnelen og ventilasjonskapasiteten vil øke. Et nytt system for såkalt automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i vegbanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen blir satt opp.

Kalleberg sier det også skal legges til rette for nødnett for nødetatene, DAB+ og tidligere og bedre informasjon til trafikantene ved ulykker.

Ulike kjøremønstre, reduser farten!

I all hovedsak vil tunnelen stenges på kvelds- og nattestid – det vil si mellom kl. 21.00 og kl. 05.30. Det legges opp til å stenge ett tunnelløp av gangen, og det avvikles toveis trafikk i det motsatte løp. Sydgående løp tas først, men noe vekselvis stenging mellom løpene må påregnes.

- I perioden 11. juli til 19. august blir ett løp stengt hele døgnet. Det andre løpet vil da være åpent for toveis trafikk. Da forventer vi noe mer kø over hele døgnet. Det er veldig viktig at trafikantene overholder fartsgrensene og følger nøye med på skilting før og inne i tunnelen da kjøremønstrene vil endre seg avhengig av fremdriften i arbeidet. Når vi vet at fartsnivået er høyt før man kommer til Follotunnelen, vil vi i samarbeid med politiet fortløpende vurdere ulike tiltak, både av hensyn til sikkerheten for arbeiderne som jobber der og trafikantene, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Beregn ekstra kjøretid

Trafikken på kveld- og nattestid er lavere enn på dagtid. Kalleberg forventer ikke at nattestengingen skal føre til store køer, men ber likevel trafikantene beregne ekstra tid.

- Erfaringer fra tidligere tunnelstegninger viser at trafikantene trenger noe tid å venne seg til det nye trafikkmønsteret.  Vi må derfor se an trafikkbildet før vi kan si noe mer nøyaktig om omfanget av køer og ekstra reisetid. Vi oppfordrer likevel trafikantene til å beregne noe ekstra reisetid i perioden, sier Thomas Kalleberg.

Han ber også trafikantene om å være smidige og slippe andre trafikanter frem i fletteområdene.

- Det mest effektive er at trafikantene bruker begge felt helt frem til innsnevringen før man fletter. Dersom alle er tålmodige, smidige og hensynfylle, håper vi det vil redusere køene betraktelig, sier Kalleberg.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen