Oppgradering på Ekebergbanen

Oppgradering på Ekebergbanen

I april 2016 startet det omfattende arbeidet med oppgradering av strekningen fra Jomfrubråten til Holtet. Strekningen får nye fundamenter, skinner, sviller, og ny holdeplass på Sportsplassen. Arbeidet vil pågå frem til sommeren 2017.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I midten av april 2016 startet arbeidene med oppgradering av strekningen Jomfrubråten til Holtet. Delstrekningen er på ca. 1000 meter. Det vil bli opparbeidet en gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen. Dette vil styrke det sammenhengende turveinettet i området, ved å skape en god fortsettelse ved turstien fra Ekebergskråningen naturreservat nord for Frierveien.

Ekebergbanen

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru og er ca. 6,7 km lang. Den eldste delen av banen er nesten 100 år gammel, og deler av anlegget har vært så nedslitt at redusert hastighet ble innført på flere steder.

Selskapet A/S Ekebergbanen ble stiftet som et privat selskap i 1914, og drift på banen startet 1. juli 1917, i første omgang med dobbeltspor til Sjømannsskolen. Derfra til den daværende endeholdeplassen på Sæter gikk sporvognene på enkeltspor. Utvidelsene og forlengelsen av sporet skjedde i etapper fra 1930 av frem til 1941 da forlengelsen til Ljabru ble tatt i bruk. I 1979 var hele traseen dobbeltsporet, med unntak av brua ved Sæter stasjon. Denne ble først dobbeltsporet i 2014, i forbindelse med den pågående oppgraderingen av traseen.

Det er forventet at Oslo indre by øst vil få en sterk vekst de neste 20 årene, og vil da endre karakter med utbygging av blant annet Bjørvika fra store trafikkarealer til tettere bystruktur. Dette vil kunne påvirke Ekebergbanen i positiv retning.

Rask og moderne bybane

En fornyelsesplan for Ekebergbanen ble utarbeidet i 2010, med formål om å vise hvordan Ekebergbanen kan gjøres om til en rask og moderne bybane.

Den ferdige Ekebergbanen vil gi økt hastighet. Når arbeidene er ferdige vil reisetiden være litt kortere. To kurver er rettet ut, slik at trikkene kan øke hastigheten. Gevinsten er en jevnere fart på hele strekningen. Det vil ikke bli en økning i maksimal tillatt hastighet.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen