Oppfordrer til å gjennomføre klimaforsetter

Oppfordrer til å gjennomføre klimaforsetter

Enova har laget en liste med fem nyttårsforsetter for klimabevisste forbrukere og oppfordrer alle til å bidra.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Alle som vil bidra,  kan bidra. Politikere og næringslivet må legge til rette for at vi kan leve gode klimavennlige liv, men de valgene hver enkelt av oss tar er avgjørende for hvor raskt vi kommer oss til lavutslippssamfunnet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Bytt ut oljekjelen med en varmepumpe

Ved å energioppgradere boligen, reduserer du energikostnadene og øker boligens verdi. Et av de viktigste tiltakene du kan gjøre er å bytte ut den gamle, forurensende oljekjelen med en fornybar varmekilde, for eksempel en effektiv varmepumpe som gir varme til radiatorer og gulvvarme. Enova dekker inntil 25 prosent av investeringen.

Velg en miljøbil neste gang

Veitrafikk står i dag for 1/5 av norske klimagassutslipp. Fossilbilen regjerer veiene, men gode lavutslippsalternativer finnes. Hvert år blir elbilene og hybridbilene flere og bedre, og ulike støtteordninger gjør dem til økonomisk fornuftige kjøp. Framover blir det enda bedre, blant annet når et stort nettverk av hurtigladestasjoner rulles ut mellom de største byene i Norge. Transport er et av de områdene der Norge har størst potensial for å redusere utslipp, og bilister kan bidra godt på veien.Om du kan velge bort bilen og reise kollektivt, er det det aller beste.

 Installer et varmestyringssystem

Norske husholdninger er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk, og mye er sløsing. Heldigvis er nordmenn også ganske raske til å ta i bruk ny teknologi, som for eksempel varmestyringssystem. Med de mest avanserte styringssystemene kan du optimalisere varmen, styre lysene, koble ut brannfarlig utstyr om natten og mye mer. Systemene er ofte relativt rimelige, og enkle å installere.

Isoler huset

Mesteparten av energibruken i boliger går til oppvarming., blant annet fordi varme siver ut av dårlig isolerte hus. Å isolere huset reduserer energibruken, og har flere fordeler for deg. Strømregningen kuttes, boligverdien økes og boligen blir mer komfortabel å leve i. Gjennom Enova har du rett til å få støtte til bruk av enenergirådgiver som hjelper deg i gang. Du kan også søke Enova om tilskudd til en ordentlig oppgradering av bygningskroppen, altså tiltak som varmeisolerer yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

Vær en bevisst forbruker

Alt har et karbonavtrykk. Klærne til tre nordmenn forurenser like mye som en personbil. Biffen har seks ganger så store klimautslipp som kyllingen. Farten i det grønne skiftet avhenger av de valgene vi tar som forbrukere. Velg miljøvennlige produkter som også varer lenge.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen