I et brev til kommunene informerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier.
I et brev til kommunene informerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier. (Foto: Ilja C. Hendel)

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. Kommunal- og moderniseringsministeren og samferdselsministeren sender nå et brev til alle landets kommuner med forslag til hvordan kommunene kan unngå ulovlig praksis og ivareta behovet for kvalitet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mange kommuner stiller krav om sentral godkjenning for å kunne utføre gravearbeid på kommunale veier eller ved offentlige anskaffelser.

Sentral godkjenning er en frivillig ordning ment som et virkemiddel for kvalitet i byggesaker. Det er ett av flere tiltak i regjeringens arbeid for å sikre seriøse og godt kvalifiserte aktører.

Et absolutt krav om sentral godkjenning er feil bruk av den frivillige ordningen. Det er også ulovlig fordi det bidrar til at kvalifiserte foretak går glipp av oppdrag med mindre de kan dokumentere at de har sentral godkjenning.

Flere kommuner allerede er i gang med å rette sine graveinstrukser.

Ikke i tråd med tjenesteloven

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har foreløpig vurdert at kommunenes praksis ikke er i tråd med tjenesteloven. De vurderer å gå videre med saken til EFTA-domstolen. En dom kan resultere i at ordningen må avvikles, slik tilfellet var for ordningen med lokal godkjenning av foretak.

Ivareta behovet for kvalitet

Kommunene er ikke forhindret fra å stille kvalifikasjonskrav for å sikre at foretakene har den nødvendige kompetansen. I brevet gir kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) forslag til hvordan kommunene kan ivareta behovet for kvalitet.

Les brevet fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

 
 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen