I et brev til kommunene informerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier.
I et brev til kommunene informerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier. (Foto: Ilja C. Hendel)

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. Kommunal- og moderniseringsministeren og samferdselsministeren sender nå et brev til alle landets kommuner med forslag til hvordan kommunene kan unngå ulovlig praksis og ivareta behovet for kvalitet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mange kommuner stiller krav om sentral godkjenning for å kunne utføre gravearbeid på kommunale veier eller ved offentlige anskaffelser.

Sentral godkjenning er en frivillig ordning ment som et virkemiddel for kvalitet i byggesaker. Det er ett av flere tiltak i regjeringens arbeid for å sikre seriøse og godt kvalifiserte aktører.

Et absolutt krav om sentral godkjenning er feil bruk av den frivillige ordningen. Det er også ulovlig fordi det bidrar til at kvalifiserte foretak går glipp av oppdrag med mindre de kan dokumentere at de har sentral godkjenning.

Flere kommuner allerede er i gang med å rette sine graveinstrukser.

Ikke i tråd med tjenesteloven

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har foreløpig vurdert at kommunenes praksis ikke er i tråd med tjenesteloven. De vurderer å gå videre med saken til EFTA-domstolen. En dom kan resultere i at ordningen må avvikles, slik tilfellet var for ordningen med lokal godkjenning av foretak.

Ivareta behovet for kvalitet

Kommunene er ikke forhindret fra å stille kvalifikasjonskrav for å sikre at foretakene har den nødvendige kompetansen. I brevet gir kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) forslag til hvordan kommunene kan ivareta behovet for kvalitet.

Les brevet fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

 
 

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen