Ønsker alle aktører med på tidenes jernbanesatsning
(Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR)

Ønsker alle aktører med på tidenes jernbanesatsning

– Vi opplever stor interesse og oppmerksomhet rundt våre kommende prosjekter og vi har en god dialog med bransjen.

  • Jernbane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det stemmer ikke med vårt inntrykk at leverandører ikke vil jobbe med oss. Vi har mange store prosjekter på gang som byr på store muligheter for norske leverandører, og mitt inntrykk er at bransjen tar veksten i aktivitet på alvor og forbereder seg på høy aktivitet fremover. Det er jo derfor beklagelig dersom det skulle være underleverandører som ikke vil jobbe med oss i fremtiden. Vi håper alle ønsker å være med på å jobbe med tidenes jernbanesatsning i årene som kommer.

Henning Scheel er kontrakt- og markedsdirektør i Bane NOR, Utbyggingsdivisjonen. Dette er en divisjon som er tiltenkt svært store oppgaver i årene som kommer, faktisk større enn man noen gang har sett her i landet – om det har skjedd overhodet. Selv om Bane NOR, som kjent, har kommet med innspill til Jernbanedirektoratet om en litt annen fremdriftstakt enn politikerne kanskje har ønsket seg grunnet kapasiteten i markedet og størrelsen på bevilgninger de neste årene.

Oppdeling

En sak som har vært mye omtalt, er Condotte-kontraktene på Follobaneprosjektet, som jo endte med at Bane NOR så seg nødt til å avslutte kontraktene på grunn av Condottes økonomiske utfordringer. Dette har resultert i at underleverandører har utestående betalinger. Her har Bane NOR tatt ansvar og ryddet opp. Utover denne utfordringen er vår erfaring at det har fungert godt å være underleverandør til Condotte.

Det å jobbe med å unngå tvister på prosjektene fremover og spesielt få slutt på uenighet om sluttoppgjør, er også viktig for å være en attraktiv kunde.

- Henning Scheel

– Det er vel neppe en bagatell?

– Det er det så klart ikke, underleverandørene opplevde en frustrerende periode da betalinger uteble fra Condotte, utestående fordringer er alvorlig for underleverandørene. Det er også noe av grunnen til at vi som en ansvarlig byggherre har tredd inn i underentreprisene og overtatt forpliktelsene.

– Det å jobbe med å unngå tvister på prosjektene fremover og spesielt få slutt på uenighet om sluttoppgjør, er også viktig for å være en attraktiv kunde. Vi vil ikke ha det slik at vi bruker mye tid på rettsaker, og har truffet tiltak for å avhjelpe dette.

– Hvordan har dere tenkt å løse dette i praksis?

Historisk satsing

– Det er mange ting som vi håper at i sum vil komme til å bidra til færre uenigheter med leverandører. Noe ligger på oss som byggherre ved å legge til rette for kontrakter som gjør begge parter gode. I det legger jeg at gode avtaler gjør at byggherre og entreprenører har samme forventning om utførelsen av kontrakten og at entreprenørene på den måten får en forutsigbar inntjening. Det vil også gavne underleverandørene ved at hovedentreprenørene har marginer til å følge opp sine forpliktelser. Når det gjelder de største utbyggingsprosjektene er det et viktig grep å redusere grensesnitt ved å blant annet økt bruk av store totalentrepriser. Vi snakker her om prosjekter til mange milliarder og store totalentrepriser er resultatet av den store økningen i antall og ikke minst størrelsen på prosjektene. Ved tydeligere ansvarsforhold og et godt samarbeidsklima om gode kontrakter vil antall tvistesaker forhåpentligvis reduseres.

Vi blir faktisk ganske lei oss hvis det er riktig at det finnes noen som vil kvie seg for å jobbe sammen med oss.

- Henning Scheel

– Dette vil vel samtidig føre til mange underleverandører til de større entreprenørene, setter ikke dette også samtidig et krav til den såkalte «påse-plikten» deres når det gjelder sosial dumping, riktig og rettidig betaling av folk, HMS-reglene, og så videre?

– Det er klart at det vil bli mange underleverandører også på disse prosjektene med entrepriser på flere milliarder. Bane NOR er imidlertid svært opptatt av etikk og samfunnsansvar, og har tydelige kontraktskrav her, og kommer til å bidra så sterkt vi kan til at både 1. og 2. ledds underleverandører virkelig følger opp de forpliktelsene de har også på disse feltene.

Fornyelse

Scheel er likevel også opptatt av den delen av arbeidet Bane NOR skal gjennomføre framover som handler om fornyelse av eksisterende jernbane:

– Her vil det være prosjekter som vil være av mer kjent størrelse og format, noe som bransjen har jobbet mye med tidligere: Også her blir det høyt aktivitetsnivå for norske entreprenører, og jeg vil våge den påstand at det blir ganske så gode tider for norske entreprenører som vil jobbe med jernbane framover, enten de er store eller noe mindre.

– Kommer dere til å søke å lære av de tvistesakene som dere har vært oppe i også i forhold til de mindre leverandørene?

– Vi vil ikke ligge i konflikt med noen, sier Scheel oppriktig, og legger til: Vi blir faktisk ganske lei oss hvis det er riktig at det finnes noen som vil kvie seg for å jobbe sammen med oss. Som jeg har nevnt, vil det bli massevis av jobber for de aller fleste entreprenører som ønsker å arbeide med jernbane framover, både på store totalentrepriser og mindre kontrakter. Vi trenger et samarbeid med absolutt alle gode entreprenørkrefter, for jeg tror personlig det er en mulighet for at det kan komme til å bli underskudd på kapasitet hos norske entreprenørselskaper i tiden som kommer. 

Store perspektiver

– Er vi altså i ferd med å se en helt ny trend innenfor jernbanebygging i Norge?

– Den enorme satsingen det nå legges opp til innenfor jernbanesektoren, er historisk. Det kommer til å bli rekordutbygginger samtidig som det også satses på omfattende vedlikehold og prosjekter for eksisterende infrastruktur. Hos oss kommer det som sagt til å være en bevissthet i å skape et godt samarbeidsklima og unngå tvistesaker med våre leverandører. Dette håper vi også vil gjenspeiles i samarbeidet mellom våre hovedentreprenører og deres underleverandører.

– Dels vil dette skje som følge av kontrakter med tydelige ansvarsforhold, men også som følge av en større bevissthet både hos oss og jeg vil håpe hos dem som skal gjøre jobbene for oss. Vi har overhodet ingen ønsker om å havne i tvistesaker med noen, og trives dårlig med at det skjer. Men samtidig forvalter vi samfunnsressurser, og er nødt til å forsikre oss om at det skjer på en så fornuftig og etterrettelig måte som mulig.

– Men heretter blir det færre tvistesaker?

– Ja, la oss virkelig håpe det. Vi trenger bidrag fra alle norske entreprenører som ønsker å jobbe med oss, og det er de aller fleste, om vi skal dømme ut fra interessen for våre prosjekter, sier Scheel.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen