Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

– Forskning viser at konkurransepreget dialog i anskaffelsesprosesser kan bidra til bedre kvalitet og lavere pris på lengre sikt. Det sier Kjersti K. Dunham i Statens vegvesen som er prosjektleder for Ferjefri E39.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Valg av leverandør er kritisk

Ferjefri E39 er vårt største samferdselsprosjekt noensinne, og cirka 55 ph.d- kandidater og post.doc-forskere ser på ulike problemstillinger knyttet til prosjektet.

– Nå har vi en fersk oppsummering som viser at konkurransepreget dialog er den metoden som sikrer best kvalitet på lang sikt, og derfor ønsker vi i ta metoden i bruk. Hvis vi ikke har godt nok grunnlag når vi velger leverandør kan det få store konsekvenser både samfunnsmessig og økonomisk, fastslår Dunham.

[img id="1"]

Forskerne som har skrevet artikkelen “Competitive dialogue in Norwegian public infrastructure projects” (Paulos Abebe Wondimu, Jardar Lohne og Ola Lædre) har sammenlignet 6 ulike samferdselsprosjekter i Norge som har benyttet seg av metoden konkurransepreget dialog.

Funnene blir presentert på den åpne forsknings/Ph.d-dagen mandag 23. oktober i regi av Ferjefri E39 under Teknologidagene i Trondheim.

Hva er konkurransepreget dialog?

Konkurransepreget dialog skiller seg fra andre anskaffelsesmetoder ved at man kommer i dialog med leverandørene i en tidlig fase, og dermed får bedre mulighet til å forklare hvilke problemstillinger man har. Det gjør at vi kan få nytte av kompetansen i markedet til å finne de beste tekniske løsningene Dette gjør man før man utformer anbudskonkurransen.

– Konkurransepreget dialog innebærer at vi kan snakke med tilbyderne, og diskutere de tekniske løsningene. Det gjør at vi får bedre anskaffelser som markedet er forberedt på og forstår omfanget av. På denne måten sikrer vi at oppdragsgiverne skjønner hva vi er ute etter, og i større grad kan tilby et helt skreddersydd opplegg, forklarer Dunham.

Forskningen viser at selv om konkurransepreget dialog er tidkrevende for både oppdragsgiver og leverandør, har vi dokumentasjon på at metoden er egnet for å sikre bedre kvalitet i leveransene, avslutter hun.

Vegvesenet har testet konkurransebasert dialog på flere vegprosjekter tidligere, blant annet på en delstrekning i prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal, og på E6 Helgeland.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen