Omsetter for 1,1 milliarder i år

Omsetter for 1,1 milliarder i år

Aktiviteten på E134 Damåsen-Saggrenda er på topp denne høsten under den fire og et halvt år lange byggeperioden.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det 13,2 kilometer lange vegprosjektet fra Damåsen i Øvre Eiker til Kopparvollane vest for Saggrenda har nå hektisk aktivitet i hele veglinja.

Mens det asfalteres for ny fire felts veg over Damåsen, tas det ut store mengder fjell ved Kopparvollane lengst i vest.

160.000 kbm fjell ved Kopparvollane

Mot Meheia er det hittil tatt ut om lag 50.000 kubikkmeter fjell, mens det totalt skal ut 160.000 kbm fram mot forskjæringen til Vollåstunnelen vest.

[img id="1"]

–Vi passerte halvveis i anleggsperioden tidligere i høst. Fram til et stykke ut i 2018 vil aktiviteten være på det høyeste og avta gradvis utover i 2018, forteller prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Over 500  sysselsatte

På det meste har rundt 500 personer vært engasjert direkte i anleggsarbeidene. Både antall arbeidere ute på anleggene og antall vegvesenansatte på prosjektkontoret på Skrubbmoen forventes gradvis å avta utover neste år.

[img id="2"]

–Vi omsetter som sagt for over 1 milliarder kroner i år og bruker dermed flere titalls millioner kroner hver uke akkurat nå, forteller Hedalen.

Blant topp 10 i landet

Han regner veganlegget for å være godt i rute til planlagt åpning en gang på høsten om vel to år.

E134 Damåsen-Saggrenda er beregnet å koste noe over fire milliarder kroner totalt. Det er samtidig et av de aller største igangværende veganlegg i Norge i dag.

 

Til toppen