Om oss

Value Publishing er antagelig Nordens ledende mediehus innenfor formidling av målgruppespesifikke og markedsrettede redaksjonelle produkter innenfor en rekke ulike formater. Vi bestreber oss alltid på å ligge i markedets øverste tetsjikt når det kommer til design og redaksjonell form.

Gjennom våre mange direktedistribuerte magasiner har vi betjent tilbydere og marked med den informasjonen som trengs for å lykkes i en konkurranseutsatt og til tider hard virkelighet.

Ved å gi våre annonsører skreddersydde, innsiktsfulle og dype rammer for annonser og budskap har vi åpnet mange potensielle kunders øyne. Gjennom våre medarbeideres og samarbeidspartneres kloke formidling av tips, råd og forretningskritisk informasjon på ulike plan, har vi vekket interesse, skapt innsikt og en varig merverdi for våre kunder spesielt og de respektive markedene generelt.

Vi har på denne måten, i mange år gjort det mulig for profesjonelle aktører innenfor en rekke fagfelt å nå fram med sine små og store budskap, til presist definerte målgrupper.

Samferdsel & Infrastruktur er et av landets største fagmagasin med hovedfokus på samferdselssektoren. Magasinet gir deg et unikt innblikk i bransjen og en mulighet til å treffe ledere og beslutningstagere innen samferdsel.

Her finner du et utvalg av våre annonsører i dag:
Statens Vegvesen, Avinor, Vik Ørsta, Ruter,  NTNU, Tekna m.fl.

Kjennemerkene for magasinet er høy kvalitet med 250 grams cover og moderne design. Vår egen redaksjon med dyktige fagjournalister oppdaterer bransjen med faglig nyheter og inspirerende artikler. Vårt samarbeid med noen av Norges beste fotografer www.b13.nosikrer magasinet utmerket bildebruk. Samferdselssektorens egen «Cosmopolitan»!

«Samferdsel & Infrastruktur» går på dybden innen ulike tematikker i hver enkelt utgave og minst 80 sider redaksjonelt innehold åpner opp for eksklusiv annonseplass i riktig kontekst. Store annonser gir mindre rot i magasinene og få aktører gir større oppmerksomhet for deres budskap.

Redaksjonell uavhengighet er viktig for oss. Å kunne garantere at vi levere nyheter som ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti, er et prinsipp vi setter høyt. «Samferdsel & Infrastruktur» har en rekke sterke samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke vårt produkt, gjennom ulike kanaler holder disse oss løpende oppdatert på hva som skjer på mikro og makronivå i bransjen. I tillegg har vi svært kompetente journalister, gjesteskribenter og spennende kilder. Kort sagt finner vi stor hjelp og nytte i vårt omfattende nettverk bestående av en lang rekke selskap og organisasjoner.

Vil du være med? Send oss gjerne en e-post med redaksjonelle innspill.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen