Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

- Det er uforståelig at regjeringen fortsatt nekter oljefondet å investere i unotert fornybar infrastruktur - og dermed muligheten til å ta del i den grønne veksten, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig fond, faller på sin egen urimelighet, når man vet at statlig eide selskaper som Statkraft, Statoil og Norfund allerede sitter med langt større eierandeler i denne typen prosjekter enn det er tenkelig at SPU vil ta, sier Holm.

Anbefalt en åpning for unotert infrastruktur

Ekspertene i Norges Bank har i 11 år anbefalt en åpning for unotert infrastruktur med begrunnelse i at dette vil gi bedre forhold mellom avkastning og risiko. De mener at risikoen ved slike investeringer vil kunne håndteres normalt.
- Behovet for investeringer i fornybar energi er enormt, og mulighetene for god og stabil avkastning for langsiktige investorer er store, sier Holm.

Avkastningen på de miljørelaterte mandatene til NBIM har vært svært god de siste årene, og NBIM-leder Yngve Slyngstad har selv etterlyst muligheten til å også utnytte mulighetene i unotert miljøinfrastruktur.

Oljefondet er i ferd med å bli et unntak blant pensjonsfond, som i stadig større grad går inn i denne typen investeringer - som er særlig gunstige for fond med lang tidshorisont. 41 av de 77 største pensjonsfondene i verden og 62 % av verdens statlige investeringsfond er investert i unotert infrastruktur, ifølge IEEFA/Prequin.

- Stortinget må nå igjen gjøre jobben. De må åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur. Det kan de trygt gjøre med støtte fra forvalterne av SPU og andre eksperter, samtidig som avkastningskravet fortsatt til grunn, sier Holm.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen