Økte rammer til dobbeltspor og tunnel i Bergen

Økte rammer til dobbeltspor og tunnel i Bergen

I Revidert Nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke rammen for dobbeltsporet og nye Ulriken tunnel med ca. 1,1 mrd. kr. - Det er gledelig at innspillene fra Bane NOR er tatt hensyn til, og nå ser ut til å gi den økte bevilgningen det er behov for, sier prosjektsjef Hans-Egil Larsen i Bane NOR.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet ble kvalitetssikret første gang av eksterne konsulenter i 2012, men kostnadsestimatet fra den gang viste seg å være for lavt. Ved ny kvalitetssikring høsten 2016, ble økningen som Regjeringen nå går inn for foreslått. Dette er også i tråd med tallene som prosjektet har meldt inn underveis til Samferdselsdepartementet siden byggestart i 2014.

Traseen Bergen-Fløen

Den videre byggingen av dobbeltsporet fra tunnelen i Fløen og inn til Bergen stasjon, er ikke tatt med i departementets forslag. Det skyldes at det er flere omkringliggende byggeprosjekter i Bergen som det må tas hensyn til på traseen.

Det er imidlertid allerede nå klart at omfanget av prosjektet på traseen fra Bergen til Fløen har økt betydelig i forhold til opprinnelig plan. Dette skyldes flere forhold. Blant annet må det bygges helt nytt signal- og sikringsanlegg. Videre er det økende behov for utskifting av infrastruktur - og en mer omfattende ombygging av spor enn først antatt av Bane NOR.

Mange prosjekter i samme område

Man er i disse dager i ferd med å avklare hvordan man best mulig kan samordne byggingen på den videre traseen med tilgrensende prosjekter som Bybanen (Møllendal- Haukeland-Mindemyren) , modernisering av godsterminalen på Nygårdstangen, nytt verkstedsbygg til togene og innføring av nye og lengre togsett på Bergensbanen. Alle disse avklaringene skjer blant annet i dialog mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

- Vi har store planer, og mye som skal gjøres på jernbanen i Bergensområdet de kommende år, sier Larsen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen