Økt usikkerhet om Fornebubanen

Fortsatt mangler minst 3,3 milliarder fra private grunneiere for å få Fornebubanen på skinner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Usikkerheten om finansieringen er så stor, at selv Ruters prosjektleder skal ha uttrykt tvil om banen vil bli realisert.

Det var i et møte 24. februar at prosjektlederen for Fornebubanen, Øystein Otto Grov, skal ha gitt uttrykk for at han var i tvil om Oslo og Akershus’ store kollektivløft vil bli noe av.

Ruter-toppens uttalelser har skapt uro i diverse miljøer. Det bekrefter flere av møtedeltagerne Budstikka har snakket med.

– Klart vi blir usikre

En av dem er Sturla Strandly, sekretær og drivkraft i Lysakerbyen Næringsvel:

– Når Grov uttrykker tvil om mulighetene for å få realisert Fornebubanen, er det klart at vi andre blir usikre. Særlig når finansieringen av banen fortsatt er i det blå, og planleggingen over kommunegrensene så dårlig samkjørt, sier Strandly til Budstikka.

Næringsvellet mener Grovs uttalelser er så urovekkende, at de har valgt å kommentere det i sin høringsuttalelse til områdereguleringen.

– Kan ikke ta noe for gitt

Øystein Otto Grov avviser at han skal ha sådd tvil om baneprosjektet han selv har ansvaret for.

– Dette må bero på en misforståelse. Jeg orienterte om behovet for ny bussterminal på Lysaker i forbindelse med E18. Jeg ville bare minne om at beslutningen om å bygge banen ikke er fattet ennå, og dette vil ha betydning for hvor stor bussterminal vi trenger på Lysaker. Det er uheldig hvis det ble oppfattet på en annen måte, for det var ikke meningen. Det jeg sa betyr jo ikke at jeg ikke tror banen vil bli bygget. Fornebubanen skal bygges, må bygges og vil bli bygget. Det tror jeg alle er enige om, også de som skal fatte beslutningen.

Økonomien er og blir den store ukjente for Fornebubanen. Mange frykter at dagens kostnadsanslag på 10 milliarder vil øke, når detaljene for parsellen Lysaker-Majorstuen kommer opp i dagen, skriver Budstikka.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen