Økt usikkerhet om Fornebubanen

Fortsatt mangler minst 3,3 milliarder fra private grunneiere for å få Fornebubanen på skinner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Usikkerheten om finansieringen er så stor, at selv Ruters prosjektleder skal ha uttrykt tvil om banen vil bli realisert.

Det var i et møte 24. februar at prosjektlederen for Fornebubanen, Øystein Otto Grov, skal ha gitt uttrykk for at han var i tvil om Oslo og Akershus’ store kollektivløft vil bli noe av.

Ruter-toppens uttalelser har skapt uro i diverse miljøer. Det bekrefter flere av møtedeltagerne Budstikka har snakket med.

– Klart vi blir usikre

En av dem er Sturla Strandly, sekretær og drivkraft i Lysakerbyen Næringsvel:

– Når Grov uttrykker tvil om mulighetene for å få realisert Fornebubanen, er det klart at vi andre blir usikre. Særlig når finansieringen av banen fortsatt er i det blå, og planleggingen over kommunegrensene så dårlig samkjørt, sier Strandly til Budstikka.

Næringsvellet mener Grovs uttalelser er så urovekkende, at de har valgt å kommentere det i sin høringsuttalelse til områdereguleringen.

– Kan ikke ta noe for gitt

Øystein Otto Grov avviser at han skal ha sådd tvil om baneprosjektet han selv har ansvaret for.

– Dette må bero på en misforståelse. Jeg orienterte om behovet for ny bussterminal på Lysaker i forbindelse med E18. Jeg ville bare minne om at beslutningen om å bygge banen ikke er fattet ennå, og dette vil ha betydning for hvor stor bussterminal vi trenger på Lysaker. Det er uheldig hvis det ble oppfattet på en annen måte, for det var ikke meningen. Det jeg sa betyr jo ikke at jeg ikke tror banen vil bli bygget. Fornebubanen skal bygges, må bygges og vil bli bygget. Det tror jeg alle er enige om, også de som skal fatte beslutningen.

Økonomien er og blir den store ukjente for Fornebubanen. Mange frykter at dagens kostnadsanslag på 10 milliarder vil øke, når detaljene for parsellen Lysaker-Majorstuen kommer opp i dagen, skriver Budstikka.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen