The Washington Metro Red Line gjenåpner førerløse avganger (John / Flickr)
The Washington Metro Red Line gjenåpner førerløse avganger (John / Flickr)

Økt punktlighet med førerløse tog (ATO)

I lys av Jernbaneverkets logg over forsinkelser og innstillinger i 2014, som i dag ble offentliggjort av VG, bør Jernbane-Norge se etter bedre løsninger for persontransport på jernbane.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Loggen viste at signalfeil alene førte til 2804 innstillinger og 13 129 forsinkelser i fjor. Over 40.000 nordmenn rammes hver dag av gjennomsnittlig 223 togavganger som enten er forsinket eller innstilt. Førerløse tog kan være en løsning på problemet.

[factbox id="1"]

Forskere ved Railway and Transport Strategy Centre ved Imperial College London har studert 23 ulike systemer for førerløse tog verden over. Resultatene fra undersøkelsen viser at førerløse tog gir økt punktlighet og store besparelser.

6 prosent førerløse tog

Forskerne ved Imperial College London konkluderte i 2013 at 6 prosent av verdens toglinjer var førerløse. De mest kjente førerløse togsystemene finnes i Paris Metro (linje 1), København (S-togene), og Vancouver (SkyTrain). London har planer og førerløse tog i fremtiden, og Honolulu arbeider med det første førerløse togsystemet i USA. Se oversikt over alle ATO-systemene i verden.

Reduserer behovet for bemanning fra 30 til 70 prosent

Studiene fant opp til 70 prosent redusert behov for bemanning på hele togsystemet, inkludert stasjoner, sammenlignet med bemannende linjer. Dette medfører store besparelser og økt fokus på trafikken.

[img id="1"]

Undersøkelsen viste også at togene med den høyeste avgangsfrekvensen, 42 avganger pr. time, var helautomatiserte type 4-tog. Majoriteten av eksisterende og planlagte førerløse tog hadde mer enn 30 avganger pr. time.

God avkastning

Selv om utbygging av førerløse toglinjer krever store investering viste undersøkelsen at avkastning på investeringen kunne nå 15 prosent. Paris Metro viser til besparelser på opp til 30 prosent. To andre toglinjer Imperial College undersøkte viste besparelser på 10 til 15 prosent.

Økt punktlighet med ATO

Rapporten viste at seks av ATO-systemene som inngikk i studiene var blant de tre mest punktlige tog-systemene i undersøkelsen. En av ATO-systemene hadde økt punktlighet på 56 prosent. Oppgradering fra Type 1 til Type 2 ATO-system viste en reduksjon i forsinkeler på 33 prosent.

Studiene viste også ATO-systemene hadde 99 prosent bedre utnyttelse av linjenettet. Avstandene mellom togene blir redusert, togene står sjeldent i kø, og opplevelsen for passasjerene blir bedre.

Du kan lese om undersøkelsen her. Artikkelen er basert på omtale av ATO-systemer i CityLab, en publikasjon fra The Atlantic.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen