The Washington Metro Red Line gjenåpner førerløse avganger (John / Flickr)
The Washington Metro Red Line gjenåpner førerløse avganger (John / Flickr)

Økt punktlighet med førerløse tog (ATO)

I lys av Jernbaneverkets logg over forsinkelser og innstillinger i 2014, som i dag ble offentliggjort av VG, bør Jernbane-Norge se etter bedre løsninger for persontransport på jernbane.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Loggen viste at signalfeil alene førte til 2804 innstillinger og 13 129 forsinkelser i fjor. Over 40.000 nordmenn rammes hver dag av gjennomsnittlig 223 togavganger som enten er forsinket eller innstilt. Førerløse tog kan være en løsning på problemet.

[factbox id="1"]

Forskere ved Railway and Transport Strategy Centre ved Imperial College London har studert 23 ulike systemer for førerløse tog verden over. Resultatene fra undersøkelsen viser at førerløse tog gir økt punktlighet og store besparelser.

6 prosent førerløse tog

Forskerne ved Imperial College London konkluderte i 2013 at 6 prosent av verdens toglinjer var førerløse. De mest kjente førerløse togsystemene finnes i Paris Metro (linje 1), København (S-togene), og Vancouver (SkyTrain). London har planer og førerløse tog i fremtiden, og Honolulu arbeider med det første førerløse togsystemet i USA. Se oversikt over alle ATO-systemene i verden.

Reduserer behovet for bemanning fra 30 til 70 prosent

Studiene fant opp til 70 prosent redusert behov for bemanning på hele togsystemet, inkludert stasjoner, sammenlignet med bemannende linjer. Dette medfører store besparelser og økt fokus på trafikken.

[img id="1"]

Undersøkelsen viste også at togene med den høyeste avgangsfrekvensen, 42 avganger pr. time, var helautomatiserte type 4-tog. Majoriteten av eksisterende og planlagte førerløse tog hadde mer enn 30 avganger pr. time.

God avkastning

Selv om utbygging av førerløse toglinjer krever store investering viste undersøkelsen at avkastning på investeringen kunne nå 15 prosent. Paris Metro viser til besparelser på opp til 30 prosent. To andre toglinjer Imperial College undersøkte viste besparelser på 10 til 15 prosent.

Økt punktlighet med ATO

Rapporten viste at seks av ATO-systemene som inngikk i studiene var blant de tre mest punktlige tog-systemene i undersøkelsen. En av ATO-systemene hadde økt punktlighet på 56 prosent. Oppgradering fra Type 1 til Type 2 ATO-system viste en reduksjon i forsinkeler på 33 prosent.

Studiene viste også ATO-systemene hadde 99 prosent bedre utnyttelse av linjenettet. Avstandene mellom togene blir redusert, togene står sjeldent i kø, og opplevelsen for passasjerene blir bedre.

Du kan lese om undersøkelsen her. Artikkelen er basert på omtale av ATO-systemer i CityLab, en publikasjon fra The Atlantic.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen