Økt forståelse med 3D-modeller

Økt forståelse med 3D-modeller

God tilgang på digitalisert geodata og utvikling av nye teknologiske verktøy gjør det stadig enklere å presentere budskap på en måte som er lett å forstå for publikum.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vanlige plantegninger kan være forvirrende og føre til misforståelser og feiltolkninger. Det mener teknisk rådgiver Tore Jensen i selskapet Geodata, som blant annet hjelper bedrifter og offentlig sektor med visualisering av sine data.

– Det ender fort opp i konspirasjonsteorier, og at publikum tror at de blir ført bak lyset, sier han.
Takket være tilgjengeliggjøring av geodata, blant annet gjennom hoydedata.no fra Kartverket er mulighetene nærmest uendelige for dem som skal presentere ulike måter å se og forstå virkeligheten på – enten den allerede er her, eller den fortsatt ligger på tegnebrettet.

[img id="1"]

Høy temperatur

Jensen bor selv på Kolbotn i Oppegård, et av stedene hvor fortetting av sentrum vekker et stort engasjement blant innbyggerne. Han mener at 3D-modeller hvor publikum kan klikke seg inn og utforske situasjonen selv, kan bidra til en mer fruktbar diskusjon som er grunnlagt på fakta i stedet for antakelser.

– Det er ganske høy temperatur her nå, fordi man er i ferd med å lage en områdeplan for Kolbotn. Da slo det meg at det kunne være en grei øvelse å ta for seg nærområdet for å illustrere ting. Mitt mantra er at både politikere og publikum, ved at de får presentert informasjonen riktig, faktisk ser konsekvensene av det de er med på å beslutte. Det vil bidra til bedre beslutninger, sier han.

Derfor har han på eget initiativ valgt å ta utgangspunkt nettopp i hjemstedet for å illustrere hvordan en interaktiv områdeplan med 3D-modeller kan brukes til å løfte det som gjerne oppleves som lite informative plantegninger i 2D, fulle av farger, streker og kotehøyder, til å bli et «levende» sentrumsbilde hvor man får et mer realistisk inntrykk av planlagte tiltak.

[img id="2"]

– Du kan rydde bort all støy, eller legge på flere detaljer og gjøre det lettere for folk å skjønne, slik at de kan danne seg et bilde som det går an å diskutere over.

Alt etter hvordan modellene bygges opp, hva man ønsker å kommunisere og hvilke data man legger inn, kan publikum blant annet få et realistisk bilde av terrengformasjon og vegetasjon. I stedet for et farget felt på et flatt kart, kan man se hvor høye de kommende byggene kan bli i forhold til omkringliggende bebyggelse og hvor godt de vil synes fra forskjellige steder i nærområdet. Man kan bevege seg rundt og se på området fra forskjellige vinkler, eller utforske hvordan skyggene fra den nye bebyggelsen vil falle til ulike tider på dagen og forskjellige tider av året.

Og ikke minst: Kommunene kan invitere publikum til å delta interaktivt ved å komme med innspill til planene direkte i skjermbildet.

Nye verktøy

Nå er han spent på i hvilken grad slike løsninger faktisk blir tatt i bruk av norske kommuner, og påpeker at det er vanlig å bruke BIM i planlegging av byggeprosjekter, men at publikum allikevel gjerne blir avspist med skjermbilder.

Med forvaltningsløsningen og mer brukervennlige verktøy er det kort vei til informasjonen og billig å lage slike presentasjoner

– De får ikke den informasjonen som har vært med gjennom hele planleggingsfasen, sier han.
Han mener grunnen til at 3D-modeller ikke er mer utbredt i kommunikasjon med innbyggerne enda, kan bunne i en tidligere oppfatning av at det er dyrt å lage slike modeller.

– Men nå med forvaltningsløsningen og mer brukervennlige verktøy er det kort vei til informasjonen og billig å lage slike presentasjoner. Så det er ikke noe argument lenger at det er dyrt og vanskelig. Jeg tenker at vi kommer til å se veldig mye mer av dette, og så er det opp til oss som sitter på teknologien å formidle det til kommunene.

Lasermåling

[img id="3"]

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at digitalisering og tilgjengeliggjøring av geodata er viktig for å kunne synliggjøre hvordan ting kommer til å bli og se ut, noe som kommer både brukerne, myndigheter og publikum til gode. Ved å samle mest mulig av dataene på portalen Geonorge.no, blir det enklere og mindre tidkrevende å finne det man trenger. Han påpeker at geodata kan brukes på utallige måter, enten det er i forbindelse med plan- og byggesaker, næringslivets utvikling av nye produkter og tjenester, visualiseringer i media, eller publikums tilgang til tur- og plankart.

Utfordringen er å legge til rette for å ta det i bruk, så der har vi en jobb å gjøre

– I forhold til klimaendringer, beredskap, flom og så videre kan geodata hjelpe oss til å forebygge og se hva konsekvensene kan bli, så vi unngår å gjøre ting som er uheldig. Det er en rivende utvikling. Det nye nå er høydemodellen fra Kartverket. Det er viktig, fordi gamle kart kan ha feil høyder, og landet hever seg. Nå måles det med laser, så man får riktige modeller. Dette ligger åpent tilgjengelig og gratis på hoydedata.no. Utfordringen er å legge til rette for å ta det i bruk, så der har vi en jobb å gjøre, sier han.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen