Økt fokus på HMS i anleggsbransjen

Økt fokus på HMS i anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i bygg- og anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500 tapte leveår med full helse. Det samfunnsøkonomiske tapet er i størrelsesorden 1.5 milliarder kroner. En systematisk tilnærming til HMS vil redusere både skadeomfanget og de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En systematisk tilnærming krever at HMS integreres i hele byggeprosjektet. Byggherren skal gjennom hele anleggsprosessen påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Anleggsplasser er ekstra utsatt med tanke på at store tunge maskiner er i bruk, masser flyttes, og mange mennesker er involvert.

For å unngå skader og ulykker må det tas hensyn til HMS gjennom planlegging og prosjektering av prosjektet, i tillegg til god organisering og oppfølging av arbeidet i utførelsesfasen. Til tross for økt fokus på HMS skjer det ulykker på anleggsområder.

I september kunne vi lese om en arbeidsulykke med en gravemaskin i Sunndal i Møre og Romsdal. En gravemaskin ble kjørt utfor en skrent og veltet deretter flere titallsmeter ned. Personen som kjørte gravemaskinen døde på stedet.

– Bakgrunnen for akkurat denne ulykken kan jeg ikke svare på. Generelt er min erfaring at hovedårsaken til alvorlige hendelser skyldes enten manglende eller mangelfull kompetanse, sier Hilde Waage, sjef for HMS i Kruse Smith Entreprenør. Waage sitter også som leder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sitt HMS-utvalg.

Utfordringer med koordinering av HMS

Waage mener det er flere forhold som gjør at HMS ikke blir fulgt opp på en god nok måte. Hun peker blant annet på forhold ved valg av entreprisemodell og utforming av konkurransegrunnlaget.

– Utfordringene er ulike avhengig om det er store områder i antall kvadratmeter eller om det er store prosjekter med mange forskjellige virksomheter. Utfordringen generelt i forhold til koordinering kan være manglende sanksjonsmuligheter i entreprisemodellen, sier Waage.

– I tillegg er det forskjell på den enkelte virksomhets forståelse og kompetanse. Her kan byggherren spille en viktig rolle gjennom å lage gode konkurransegrunnlag hvor risiko er beskrevet og ulike tiltak kan prises slik at ikke HMS blir konkurransedrivende, forteller Waage.

– Generelt mener jeg at god planlegging av rigg og logistikk, god kommunikasjon, samt rett kompetanse hos de involverte i prosjektene er grunnleggende for HMS, avslutter Waage.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen